SPOTKANIE NOWOROCZNE W MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH 9.01.2023H

 

Dyrektor Muzeum  Piastów Śląskich w Brzegu Dariusz Byczkowski

Noworoczne spotkanie w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

W dniu 9 stycznia br. delegacja opolskiego oddziału TMLiKPW na zaproszenie Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich Pana Dariusza Byczkowskiego, uczestniczyła  w spotkaniu Noworocznym na Zamku w Brzegu. Spotkaniu w bardzo ważnym dla nas miejscu, gdzie tworzy się Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów, na które od lat czekamy. Jako Towarzystwo deklarujemy pomoc ze swej strony i współpracę  w tworzeniu tego obiektu. Więcej informacji znajduje się w artykule zamieszczonym na stronie internetowej Muzeum Piastów Śląskich, który publikujemy za zgodą dyrekcji Muzeum.

spotkanie świąteczne w Brzegu 9.01.2023        Goście spotkania świątecznego zwiedzają wystawę broni Husarskiej.

Noworoczne spotkanie z Organizacjami Kresowymi

W dniu 09.01.2023r. na zaproszenie dra Dariusza Byczkowskiego, Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, z muzealnikami spotkali się przedstawiciele organizacji kresowych. Celem spotkania było przedstawienie działań, jakie  w minionym, 2022 r., Muzeum podjęło w celu przygotowań do uruchomienia nowego oddziału – Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Istotnym zagadnieniem podejmowanym w trakcie spotkania było również poznanie oczekiwań i opinii Szanownych Gości, dotyczących tworzonej placówki.

Wśród zebranych pojawili się Prezes Zarządu Głównego oraz przedstawiciele wielu oddziałów (z Bolesławca, Częstochowy, Głubczyc, Opola i Wrocławia) Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Prezes i Sekretarz Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej z Wrocławia wraz z Przewodniczącym Koła z Brzegu, przedstawiciele Stowarzyszenia „Głogowska Edukacja Kresowa”  z Głogowa, Towarzystwa Polonia-Kresy z Opola, Stowarzyszenia Kresowego Strzelec ze Strzelec Opolskich oraz Klubu Tarnopolan z Nysy. Wśród odwiedzających brzeskie muzeum był również Z-ca Burmistrza Głubczyc  i Przewodniczący Rady Miejskiej Głubczyc, Przewodnicząca Rady Miasta Brzegu. Dodatkowo, w zebraniu wzięli udział koledzy muzealnicy z Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej, były rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanisław Nicieja oraz Poseł na Sejm RP Paweł Kukiz.

Punktualnie w południe zebranych w „Sali Myśliwskiej” brzeskiego zamku serdecznie powitał Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich dr Dariusz Byczkowski. Następnie głos zabrał dr Andrzej Peszko – Pełnomocnik Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich ds. utworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Pełnomocnik przedstawił zebranym krótką historię obiektu, w którym ma powstać Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów, czyli budynek dawnego „Gimnazjum Piastowskiego”. Ten wybudowany w XVI wieku obiekt (budowę, wg projektu Jakuba Parra, ukończono  w 1569 r.) to ponad 5500 m2powierzchni, które zostaną w przyszłości zaadoptowane na sale wystawiennicze, magazyny, pracownie: konserwatorskie oraz digitalizacyjną, miejsca spotkań, warsztatów, konferencji, bibliotekę czy archiwum. Dr Peszko przedstawił również wyniki przeprowadzonych w 2022 r. badań archeologicznych, architektoniczno-konserwatorskich oraz badań socjologicznych, których wykonanie pozwoli pracownikom Muzeum rozpocząć prace nad koncepcją organizacyjną obiektu oraz scenariuszem wystawy stałej. W trakcie spotkania przedstawiono również plany na bieżący, 2023 rok.

Podczas interesującej dyskusji przedstawiciele organizacji wyrazili swoje opinie oraz oczekiwania. Wskazano, iż istotne jest zapewnienie zaplecza informatycznego w celu digitalizacji zbiorów muzealnych oraz pozyskiwania materiałów audio-wizualnych. Dla naszych gości równie istotna jak komputery, serwery, czy skanery jest potrzeba zabezpieczenia „historii mówionej” kresowiaków i ich rodzin. Poseł Kukiz zasugerował stworzenie w Brzegu bazy zdigitalizowanych lwowskich archiwaliów.  Z kolei prof. Nicieja wskazał, że podstawą dla utworzenia nowego oddziału są pieniądze. To zjednoczona społeczność „kresowiaków” powinna lobbować za pozyskaniem funduszy i wsparcia na nowo tworzone muzeum. Koledzy Muzealnicy   z Głubczyc zwrócili uwagę na bolączkę polskiego muzealnictwa, czyli brak powierzchni magazynowych oraz wystarczającej liczby etatów – oprócz Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich organizacją nowej jednostki zajmuje się jedynie dwóch pracowników. Dyrektor uspokoił zebranych, informując ich o wniosku wysłanym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zwiększenie poziomu zatrudnienia.

Stowarzyszenia kresowe zaznaczały konieczność edukacji dzieci i młodzieży. Zachęcania „młodych kresowiaków” do zgłębiania genealogii swoich rodzin oraz historii ziem z jakich pochodzą. Dodatkowo zebrani wykazali chęć pomocy muzealnikom w pozyskiwaniu nowych eksponatów – czy to przez zbiórki czy zakupy.

Zebrani jasno wskazali dwa podstawowe atuty Brzegu i Muzeum Piastów Śląskich, jako miejsca powstania Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Pierwszym jest położenie mniej więcej w centrum ziem, na które przesiedlani byli kresowiacy po II Wojnie Światowej, drugim – wspaniały obiekt, który daje wiele możliwości organizacji nowej placówki. Przysłowiową łyżką dziegciu w beczce miodu okazał się brak regularnie docierających informacji dotyczących powstającego muzeum.

W kuluarowych rozmowach poruszono jeszcze tematy sposobu przekazywania informacji, komunikacji, newslettera, wolontariatu, sposobów i metod promocji. Zwrócono nam również uwagę, że nie możemy zapominać o mieszkańcach kresowych wsi – nie można skupiać się jedynie na miastach.

Po zakończonych rozmowach zebrani zapoznali się z wystawą czasową „Husaria  i broń wschodnia”, prezentującą uzbrojenie, które w trakcie burzliwej historii Kresów odegrało istotną rolę oraz wystawą stałą czynną w brzeskim muzeum od 2019 r. zatytułowaną „Kresy. Ocalone wspomnienia” – ekspozycją opisującą Kresy poprzez pryzmat rodzinnych pamiątek i dokumentów przekazanych przez Osoby przybyłe głównie z województw: lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego  i wołyńskiego.

Miejmy nadzieję że wchodząc w 2023 r. rozpoczynamy nowy etap współpracy pomiędzy Kresowianami a Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

 

Autor zdjęć-Jolanta Kołodziejska

DZIEŃ Z HISTORIĄ W WBP 22.10.2022 r

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Opolu zaprasza na bardzo ciekawe spotkanie organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu w sobotę 22 października 2022 r.

Pełna informacja i program jaki zamieszczony jest na stronie WBP :

 

DZIEŃ Z HISTORIĄ

Zapraszamy na

Dzień z historią

22.10.2022 r.
Ogród Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

14.00-15.00 Martina Mandera-Rzepczyńska „Mity w historii. Historia w micie”

15.00-16.30 dr Przemysław Stanko „Sybiracy na Opolszczyźnie w latach 1939-1959”

17.00-18.00 koncert zespołu Duo Milonga wraz z wokalistą Bartoszem Szulcem

Ponadto
13.30-15.00 pokazy grupy rekonstrukcyjnej Chorągiew ziemi wszelkiej -
19.00 Noc z Grami planszowymi, LARP

Martina Mandera-Rzepczyńska pasjonatka historii, zwłaszcza średniowiecznej, która przekuła swoje zainteresowania w wykształcenie. W kręgu jej zamiłowań znalazły się również mitologia słowiańska i młode pokolenie. Z takiego połączenia powstały „Opowieści Baby Tiny”, które są jej debiutem literackim.
dr Przemysław Stanko wykładowca UPJP II w Krakowie, m.in. badacz zasobów Tajnego Archiwum Watykanu (Archiwum Secretum Apostolikum Vatikanum)
Duo Milonga, czyli Aneta i Konrad Salwińscy. Od 2007 roku – początku istnienia duetu koncertowali już w Polsce, Niemczech, Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii i Kanadzie. Duet jest laureatem wielu polskich i zagranicznych nagród. Brzmienie duetu to zaskakująca mnogość barw, połączenie delikatnej harfy z wyrazistym, a zarazem lirycznym dźwiękiem akordeonu. W repertuarze zespołu znajdują się różnorodne kompozycje, od opracowań muzyki dawnej po utwory XXI wieczne, a także własne aranżacje muzyki hiszpańskiej oraz tang argentyńskich. Zespół, za swoją działalność związaną z tangiem, został uhonorowany certyfikatem Narodowej Akademii Tanga w Buenos Aires. W czasie koncertu zaprezentowana zostanie m.in. przedwojenne polskie szlagiery. Zespołowi towarzyszyć będzie Bartosz Szulc, absolwent Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, laureat wielu międzynarodowych konkursów wokalnych

 

Festiwal Dziedzictwa Kresów w Lubaczowie

10716

Gmina Lubaczów we współpracy z Województwem Podkarpackim, przy wsparciu oddziału TMLiKPW w Lubaczowie  od sześciu lat organizuje Festiwal Dziedzictwa Kresów poświęcony dziedzictwu kulturowemu dawnych Kresów. Celem tej organizacji jest ochrona przed zapomnieniem historii, obrzędowości, tradycji kulturalnych, rzemieślniczych Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej oraz popularyzacja wiedzy i propagowanie „kultury pamięci” o Kresach. W ramach trwającego festiwalu tradycyjnie zorganizowano Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kresowych, które odbyło się w dniach 28-31 sierpnia br. Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kresowych organizowane jest w celu wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, można też porozmawiać o problemach , a także wypracować wnioski na przyszłość. Podnoszone w trakcie spotkania postulaty stanowią ważny drogowskaz w podejmowaniu działań na przyszłość na rzecz upowszechniania bogatego dorobku Kresów.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Konsulatu Polskiego we Lwowie, Parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Kresów w Lubaczowie, przedstawiciele Poloniki i polskich organizacji działających na Kresach, nauczyciele, przedstawiciele TMLiKPW z różnych oddziałów w Polsce, a także Zarząd Główny Towarzystwa, który zorganizował w Lubaczowie uroczyste posiedzenie ZG. Po zakończeniu spotkania w Miejskim Domu Kultury zebrani  uczestniczyli o godz. 18.00  na Rynku w Lubaczowie w wernisażu wystawy „Profesorowie Lwowscy. Zbrodnia nieosądzona” przygotowanej przez Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. O godz. 19.00 ponownie spotkali się w Miejskim Domu Kultury na koncercie dawnych pieśni ludowych pt. „Pieśni z Kresowych. Część osób miała okazję odwiedzić Muzeum Kresów w Lubaczowie, gdzie znajdują się cenne kresowe zbiory. W czasie Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Kresowych Wójt Gminy Lubaczów otrzymał najwyższe odznaczenie TMLiKPW, Złotą Odznakę za zasługi dla Towarzystwa, którą wręczył Prezes Zarządu Głównego TMLiKPW Adam Kiwacki. W niedzielę 31 sierpnia o godz. 12.45 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, gdzie znajduje się jedna z kopii obrazu MBŁ ze Lwowa , a przed obrazem modlił się papież  Jan Paweł II w czasie swej pielgrzymki  do Lubaczowa w 1991 roku, rozpoczęła się modlitwa. W sanktuarium  uczestniczył poczet sztandarowy Zarządu Głównego Towarzystwa, który po modlitwie wraz z wiernymi udał się do pobliskiej konkatedry pw. bł. Jakuba Strzemię. Tu została odprawiona uroczysta Msza Kresowa, a po Mszy św. złożono kwiaty pod tablicą poświęconą Polakom z Kresów Południowo-Wschodnich, ofiarom ludobójstwa, męczeństwa i wypędzeń dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1947.

l6 l1 l4 l8 10866 07L 10876 298036333_460687765646501_6640748374564174089_n IMG_20220803_211745 10776

Festiwal Dziedzictwa Kresów – Lubaczów 2022

292880857_5536064526437899_940705202444867178_n

Szanowni Państwo

Gmina Lubaczów we współpracy z Województwem Podkarpackim  od 6 lat organizuje Festiwal Dziedzictwa Kresów poświęcony dziedzictwu kulturowemu dawnych Kresów.  Ideą tego przedsięwzięcia jest ochrona przed zapomnieniem historii, obrzędowości, tradycji kulinarnych, rzemieślniczych Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej oraz popularyzacja wiedzy i propagowanie „kultury pamięci” o Kresach. Wydarzenie to jest również formą promocji regionu, położonego u bram Roztocza, urzekającego spokojem , naturalnością, pełnego zabytkowych obiektów , pięknej przyrody i ludzkiej gościnności.

Obecna edycja Festiwalu Dziedzictwa Kresów odbędzie się w dniach 28 lipca – 7 sierpnia 2022 r. W programie zaplanowane są piękne koncerty muzyki klasycznej, spotkania poświęcone Kresom, sesje naukowe, wystawy, warsztaty rękodzielnicze, a także imprezy plenerowe dla rodzin, pokazy i spektakle uliczne.

Od 6 lat, w ramach Festiwalu podejmowane są również Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Kresowych, podczas których uczestnicy mogą wymieniać się spostrzeżeniami, doświadczeniami, porozmawiać o problemach, a także wypracować wnioski na przyszłość. Podnoszone w trakcie spotkania postulaty stanowią ważny drogowskaz dla organizatorów w kreowaniu planów i realizacji działań podejmowanych  na rzecz upowszechniania bogatego dorobku Kresów.

Nasze wspólne spotkanie zakończy Kresowa Msza Święta odprawiona w konkatedrze pw. bł. Jakuba Strzemię w Lubaczowie 31 lipca, której oprawę wykona Chór Katedry Lwowskiej.

Więcej informacji na stronie internetowej www.festiwalkresow.pl

80 ROCZNICA MORDU PROFESORÓW LWOWSKICH – 4.07.2021 R.

IMG_20190704_101404

4 lipca 2021 r. mija 8o. rocznica mordu profesorów lwowskich uczelni dokonanego przez Niemców. Jak co roku główne uroczystości odbyły się we Wrocławiu, organizowane przez Politechnikę Wrocławską. O godz. 9.30 została odprawiona uroczysta Msza święta w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa, po której uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Martyrologii  Profesorów Lwowskich w pobliżu Placu Grunwaldzkiego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele wrocławskich uczelni wyższych, władz samorządowych, kresowian i mieszkańcy Wrocławia.

4 lipca 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie Niemcy rozstrzelali 25 profesorów z Uniwersytetu Jana Kazimierza, Politechniki Lwowskiej, Akademii Medycyny Weterynaryjnej, Wyższego Seminarium Duchownego oraz Akademii Handlu Zagranicznego. Kilka tygodni później zamordowano jeszcze jednego naukowca – matematyka prof. Kazimierza Bartla.Na Wzgórzach Wuleckich zostali zamordowani m.in. rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza prof. Roman Longchamps de Berier, tłumacz i profesor literatury francuskiej Tadeusz Boy-Żeleński oraz twórca polskiej stomatologii prof. Antoni Cieszyński, a także członkowie Ich rodzin.

https://www.lwow.com.pl/albert/albert-pl.html

 

Festiwal Dziedzictwa Kresów – Lubaczów 2021

IMG_20180728_143936 IMG_20180728_141116

Lubaczów 2018 r  -  foto – J. Kołodziejska

 

Festiwal Dziedzictwa Kresów – Lubaczów.

Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kresowych 23-25 lipca 2021r.

Festiwal Dziedzictwa Kresów organizowany jest od 5 lat przez Gminę Lubaczów przy współpracy Województwa Podkarpackiego i jak co roku odbędzie się na ziemi lubaczowskiej wiele ciekawych imprez, koncertów, wystaw, pokazów filmów itp. W tym roku trwać będzie przez dwa tygodnie od 15 lipca do 1 sierpnia 2021. W ramach Festiwalu corocznie organizowane jest integracyjne spotkanie środowisk kresowych, na które organizatorzy zapraszają w dniach 23 -25 lipca 2021r.

Szczegóły zaproszenia w piśmie Wójta Gminy Lubaczów Wiesława Kapela zamieszczonym poniżej:

 

 

Gmina Lubaczów                                                             Lubaczów, 25-05-2021 r.

RPG.0541.1.1.2021

Szanowni Państwo,

Gmina Lubaczów we współpracy z Województwem Podkarpackim od 5 lat organizuje Festiwal Dziedzictwa Kresów. W tym roku zaplanowany jest w dniach 15 lipca- 1 sierpnia. Głównie na Ziemi Lubaczowskiej: w Lubaczowie, Baszni Dolnej, Cieszanowie i Narolu, ale również w Przemyślu, Jarosławiu, Dubiecku, Krasiczynie i Zarzeczu w ciągu ponad dwóch tygodni odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń. Będą to piękne koncerty muzyki klasycznej, spotkania poświęcone Kresom, sesje naukowe, wystawy, prezentacje filmów, a także imprezy plenerowe dla rodzin, koncerty dla młodzieży, pokazy i spektakle uliczne. Na Festiwalu nie może również zabraknąć doskonałego smaku lokalnej i kresowej kuchni opartego na produktach najwyższej jakości, oferty producentów żywności, bogatego dorobku rękodzielników i rzemieślników. Szczególnie cenne dla nas wydarzenia mające miejsce w ramach Festiwalu to, te poświęcone integracji środowisk kresowych. W tym roku odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kresowych, na które serdecznie Państwa zapraszam w dniach 23 – 25 lipca. Pierwszego dnia chcielibyśmy Państwa zabrać na Roztocze, pokazać nasze materialne dziedzictwo, wielokulturową spuściznę zamkniętą w pałacach, przydrożnych kapliczkach i wiekowych kościółkach, starych zapomnianych cmentarzach, majestatycznych cerkwiach, które sąsiadują z urzekającą przyrodą. Z kolei 24 lipca spotkamy się na konferencji, podczas której będą mogli Państwo zaprezentować swoją działalność, związaną z zachowywaniem kresowej historii i dziedzictwa podczas specjalnego panelu związanego z aktywnością środowisk kresowych. Organizacje zainteresowane prezentacją swojego dorobku powinny zgłosić swoje wystąpienia do dnia 28 czerwca br. na adres gok.lubaczow@gmail.com. Ten dzień zakończy koncert pieśni sakralnych „Chroń nas od ciężkich losu zmian”, który zabrzmi w wyjątkowym wnętrzu Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie, gdzie znajduje się kopia obrazu Ślicznej Gwiazdy Miasta Lwowa. W niedzielę, 25 lipca, odbędzie się odsłonięcie muralu połączone z seminarium poświęconym 39. Pułkowi Strzelców Lwowskich, a także Kresowa Msza Święta odprawiana w konkatedrze pw. bł. Jakuba Strzemię w Lubaczowie, z udziałem Chóru Barogue Collegium 1685. Jej transmisję zaplanowała TVP Polonia. Tego dnia zostanie również odsłonięta tablica upamiętniająca Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego, byłego metropolitę lwowskiego, przyjaciela św. Jana Pawła II, wielkiego człowieka, który sercem zawsze był blisko Lubaczowa i Lwowa. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Jednak z uwagi na rosnące z roku na rok zainteresowanie udziałem w Festiwalu w bieżącej edycji pobierać będziemy opłatę akredytacyjna w wysokości 100 zł/osoby, która przeznaczona zostanie na pokrycie noclegów (w zależności od potrzeb) oraz całodobowego wyżywienia podczas wszystkich dni pobytu. Wyżej wymienioną kwotę proszę przekazać z dopiskiem „opłata akredytacyjna – Festiwal Dziedzictwa Kresów” na konto: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, ul. Rynek 28, 37-600 Lubaczów Nr konta: 39 9101 0003 2001 0007 2081 0001. Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Festiwalu www.festiwalkresow.pl oraz kontaktu z osobą odpowiedzialną za organizację Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kresowych Panią Martą Tabaczek, nr tel. 16 632 14 61, mail gok.lubaczow@gmail.com w celu potwierdzenia udziału w wydarzeniach. Kresy, niedoceniane w naszej kulturze, stanowią jeden z jej najpiękniejszych elementów, którego nie wolno zatracić, stąd moja prośba o pomoc w propagowaniu tego wspaniałego dziedzictwa, integrującego Polaków nie tylko w kraju, ale także odwołującego się do spuścizny krajan przebywających dziś za granicą. Serdecznie zapraszam. Spotkajmy się na Festiwalu Dziedzictwa Kresów.

Z poważaniem

Wiesław Kapel Wójt Gminy Lubaczów

Zjazd Tarnopolan 2021  fot. Leszek Indyk

 

XXXIV Tarnopolski Zjazd Kresowian – Głuchołazy 7-10.VI.2021

Pomimo wielu ograniczeń spowodowanych trwającą od długiego czasu pandemią związaną z Covid-19 udało się zorganizować w dniach 7-10 czerwca 2021 kolejny Zjazd Tarnopolan, który planowo miał się odbyć w roku 2020.  Ostatni tj. XXXIII Zjazd Tarnopolan, jaki udało się zorganizować przed pandemią   odbył się na Górze św. Anny w dniach 10-13.VI.2019., a organizatorem był opolski oddział  Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich.

Organizatorem XXXIV Zjazdu Tarnopolan w Głuchołazach był Klub Tarnopolan w Nysie, któremu przewodniczy Pani Janina Stadnik. Dużej pomocy i wsparcia w organizacji Zjazdu udzielił Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Starostwo Powiatowe w Nysie, a także Urząd Miejski w Nysie i Urząd Miejski oraz Centrum Kultury w Głuchołazach. To dzięki ogromnej determinacji Pani Stadnik zjazd doszedł do skutku, udało się przygotować ciekawy program, a także jak co roku zaprosić księdza Andrzeja Maliga, proboszcza  polskiej parafii w Tarnopolu.  Stęsknieni Kresowianie, mieszkający w różnych rejonach Polski znowu mogli być razem, aby powspominać swoje rodzinne strony. Wielu z uczestników to przede wszystkim mieszkańcy dawnego województwa tarnopolskiego, którzy po 1945 roku zostali wysiedleni ze swoich rodzinnych stron, musieli znaleźć sobie nowe miejsce do życia. Jednak pomimo upływu tak wielu lat nigdy nie zapomnieli o swoich korzeniach, tam zostały groby ich przodków,  a także dom rodzinny, którego nie da się zapomnieć. Na zjazd przyjechali też potomkowie Tarnopolan, którzy urodzili się już na terenie obecnej Polski, ale pielęgnują w sobie miłość do tych ziem przekazywaną im przez rodziców i dziadków.

Uczestnicy Zjazdu zakwaterowani byli w części zdrojowej Głuchołaz, w pobliżu zdrojowego parku, a piękna pogoda sprawiła, że miło spędzili ten czas. Podczas pobytu na zjeździe udało się również zwiedzić ciekawe miejsca m. in. w Nysie, historyczne Forty. W lasku Prudnickim uczestnicy Zjazdu odwiedzili Sanktuarium św. Józefa – miejsce więzienia ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie ks. Andrzej Malig odprawił Mszę św. Pod pomnikiem Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej w Głuchołazach złożono wiązankę kwiatów, a w Centrum Kultury w Głuchołazach niespodzianką była wystawa zdjęć z poprzednich Zjazdów Tarnopolan organizowanych w różnych miejscach Polski, którą można było obejrzeć przed rozpoczęciem uroczystej Akademii, połączonej ze spotkaniem z władzami miasta Nysy i Głuchołaz, oraz miejscowymi Kresowianami. W środowy wieczór wszyscy spotkali się na pożegnalnym ognisku, a tam pieczenie kiełbasek i śpiewy przy gitarze na długo znowu pozostaną w pamięci. Tradycją jest od lat, że na zakończenie Zjazdu wybierany jest organizator kolejnego Zjazdu. Tak było i teraz, ale tym razem zaplanowano XXXV już Zjazd zorganizować w Tarnopolu, do którego ksiądz Andrzej Malig bardzo serdecznie zaprasza, a organizacją przejazdu zajmie się Pani Janina Stadnik.

20210608_163544      60bf2f77e67c6_p 20210607_195715     20210609_10060420210608_151551    20210608_14103720210608_141034   20210608_09473220210608_100400   20210608_10040220210609_100258  Zjazd Tarnopolan 2021

Spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim 24 maja br. godz. 17.oo

kozl

Uprzejmie informujemy i zapraszamy na spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim w  dniu 24 maja 2021 r. o godz. 17.oo. Spotkanie organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu odbędzie się w namiocie obok biblioteki przy ulicy Piastowskiej 18-20. Prelekcja T.K. Kozłowskiego  zatytułowana „Nieprzebrane skarby Lwowa czyli miasto pełne muzeów” jak sam tytuł wskazuje będzie opowieścią o licznych muzeach przedwojennego Lwowa, o miejscach których dzisiaj już nie ma. Dyrekcja WBP prosi o wcześniejszą rezerwację miejsc telefonicznie pod numerem : 77 4066430