PODSUMOWANIE KONKURSU KRESOWEGO 29.05.2019

Podsumowanie IX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich

29 maja 2019 r. w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego odbyło się podsumowanie IX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich.

Podczas uroczystości wręczono dyplomy i nagrody laureatom i wyróżnionym uczniom oraz nauczycielom opiekunom.Konkurs adresowany był do uczniów gimnazjów, klas gimnazjalnych oraz szkól ponadgimnazjalnych.

Organizatorem konkursu był Opolski Kurator Oświaty, współorganizatorem Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Opole. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Opolskiego, który był także jednym ze sponsorów nagród.

W uroczystości oprócz uczniów, nauczycieli z wyróżnionych szkół oraz przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Opolu wzięli udział: Pan Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Pan Artur Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty, Pani Joanna Wnuk – Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu,  Pani Monika Jurek – Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Pani Bogusława Gruszka-Knapiak – reprezentująca Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Gościem honorowym była Pani prof. Barbara Kubis wieloletnia przewodnicząca jury i mentor konkursu.

Jury reprezentowali:

Krystyna Kulpa – Prezes Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Oddział Opole, 
Celina Zając – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie,
Beata Kwiatoń-Czernik – nauczyciel doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
Marta Zwardoń – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Opolu,
Halina Pilarz – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu.

Spotkanie otworzył i prowadził Pan Tomasz Kowalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu. W pierwszym punkcie głos zabrał Pan Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, który przywitał wszystkich zebranych, a także w dalszej części wystąpienia podkreślał znaczenie różnorodności kulturowej oraz dobro sąsiedzkiego współistnienia ludzi zamieszkujących Śląsk.

Następnie Pan Artur Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty podziękował uczniom i nauczycielom za udział w konkursie zachęcając ich jednocześnie do dalszej rywalizacji. Kolejnym punktem uroczystości  było uroczyste podziękowanie Pani Barbarze Kubis za wieloletnie przewodniczenie jury konkursu i opiekę naukową. Pani prof. Kubis w swoim wykładzie podkreśliła złożoność dziejów Śląska Opolskiego i wpływ losów osobistych na jego dzieje, zwróciła także uwagę na znaczenie symboliki dążeń Polaków do wolności.

Następnie Organizatorzy IX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich wręczyli dyplomy i nagrody wyróżnionym  uczniom oraz podziękowania nauczycielom i jurorom konkursu.

Na zakończenie krótki występ artystyczny zaprezentowała jedna z nagrodzonych uczennic Patrycja Dorosiewicz z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Opolu. Uroczystości towarzyszyła prezentacja multimedialna nagrodzonych prac uczniów. Opolskie media reprezentowały Radio Opole i Radio Doxa.

 

 

98. ROCZNICA III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

81-282499

 

W 2019 r. obchodzimy Rok Powstań Śląskich. Dokładnie 98 lat temu rozpoczął się kilkudniowy bój o Górę św. Anny między powstańcami a niemieckim Selbstschutzem. Bitwa ta była największym starciem zbrojnym III Powstania Śląskiego, została upamiętniona na jednym z filarów Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Po podziale Śląska Góra św. Anny została po stronie niemieckiej.

 

 

25 maja 2019 r. na Górze Świętej Anny pod Pomnikiem Czynu Powstańczego odbyły się wojewódzkie obchody 98. rocznicy III Powstania Śląskiego. Wydarzeniem towarzyszącym był Piknik Historyczny „Gloria Victis” – Godni Pamięci I Powstanie Śląskie 1919-2019. W uroczystości wziął udział Ryszard Mozgol, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Uczestnicy sobotnich obchodów mieli okazję zapoznać się z wystawą katowickiego oddziału IPN pt. „Robert Oszek (1896–1938) – żołnierz Niepodległej”. Ekspozycja do końca czerwca br. będzie prezentowana w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny (ul. Leśnicka 28).

Autorem scenariusza wystawy jest Zbigniew Gołasz z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Ekspozycja składa się z 9 paneli. Wystawa poświęcona bohaterowi wojny polsko-bolszewickiej oraz III powstania śląskiego. Robert Oszek urodził się w 1896 r. w Zabrzu, miejscowości, w której w 1903 r. Wojciech Korfanty zwyciężył w wyborach do parlamentu niemieckiego. Ich drogi miały się w przyszłości przeciąć. Oszek pochodził z rodziny górniczej. Jako nastoletni chłopiec, by spełnić marzenia o egzotycznych podróżach, uciekł z domu i zaciągnął się na okręt wielorybniczy. Następnie rozpoczął służbę w marynarce cesarskiej, biorąc udział w niemieckiej ekspedycji do Meksyku i Haiti. Podczas I wojny światowej odznaczony został za męstwo krzyżem Żelaznym II i I klasy. Następnie zdezerterował z armii niemieckiej, by zaciągnąćsię do polskiej marynarki wojennej. Walczył przeciwko bolszewikom we flotylli pińskiej i dnieprzańskiej. Został odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz krzyżem Virtuti Militari. Podczas III powstania śląskiego utworzył oddział szturmowy marynarzy, wyposażony w samochód pancerny „Korfanty”. Zdaniem niektórych, jego odwaga i bohaterstwo w krytycznych momentach niemieckiej kontrofensywy zadecydowały o powstrzymaniu natarcia, a tym samym o sukcesie powstania. Na polecenie Wojciech Korfantego stłumił bunt w dowództwie grupy „Wschód”, aresztując jego przywódców. Za działalność na Górnym Śląsku został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych i ponownie przedstawiony do odznaczenia krzyżem Virtuti Militari. Zmarł w 1938 r. w Katowicach.

Organizatorem uroczystości z udziałem harcerzy, kombatantów, rodzin powstańców w asyście kompanii honorowej wojska był samorząd województwa opolskiego, który od kilkunastu lat w porozumieniu z samorządem województwa śląskiego składa symboliczne kwiaty pod Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze św. Anny w rocznicę historycznej bitwy, która miała miejsce od 21 do 26 maja 1921 roku.

 

Obecny na uroczystościach wojewoda opolski Adrian Czubak zaznaczył, że uroczystości wpisują się w cykl wydarzeń związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, której granice kształtowały się także po 1918 roku, dzięki wielkiej ofierze i determinacji Polaków uczestniczących w trzech powstaniach śląskich.

 

Trzecie powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Już w pierwszych dniach powstańcy zajęli pozycje na Górze św. Anny. Do jej odbicia Niemcy skierowali m.in. bataliony Freikorpsu „Oberland” z Bawarii. Przez kilka dni, okolice Góry św. Anny były świadkiem wyjątkowo krwawych walk, w trakcie których pozycje przechodziły z rąk do rąk. Niemcom udało się odbić pozycje na górze, jednak dzięki walkom Polska otrzymała znaczną część uprzemysłowionego Górnego Śląska. Walki powstańców śląskich na Górze św. Anny zostały upamiętnione tablicą na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

 

Pamiętamy, że trzecie powstanie rozpoczęło się w nocy z 2 na 3 maja, jednak dla nas – mieszkańców województwa opolskiego – bitwa o Górę św. Anny ma szczególne znaczenie. To tutaj ofiarę z krwi złożyły tysiące powstańców, wśród których byli także Kadeci Lwowscy i uczestnicy wcześniejszych walk o odzyskanie i utrzymanie polskiej niepodległości. Pamiętamy, że to nie tylko miejsce historycznej bitwy, w której zginęło wielu Ślązaków walczących po obydwu stronach konfliktu, ale i miejsce ważnego dla mieszkańców Górnego Śląska kultu religijnego, związanego z chrześcijańskim zrozumieniem i potrzebą przebaczania

- powiedział Janusz Wójcik z opolskiego urzędu marszałkowskiego.

Opolscy Kresowianie pamiętają o Kadetach Lwowskich, dlatego jak co roku również tym razem odwiedzili miejsce pochówku poległych Kadetów na pobliskim cmentarzu obok Bazyliki św. Anny i złożyli wiązanki kwiatów.

25,05,2019 81-282502 81-282505 IMG_20190525_105755 IMG_20190525_120317 81-282520 IMG_20190525_120717 IMG_20190525_120742 IMG_20190525_132618 81-282541 IMG_20190525_132655 IMG_20190525_134503 IMG_20190525_134510 IMG_20190525_134616

 

 

 

 

 

SPOTKANIE WIELKANOCNE – 24.04.2019

DSC04098

W dniu 24 kwietnia 2019 r. jak co roku opolscy kresowianie-członkowie oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich spotkali się na uroczystym spotkaniu z okazji Świąt Wielkanocnych, nazywanym przez nas „Jajeczku”. W miłej, serdecznej atmosferze składaliśmy sobie życzenia i dzielili jajkiem, a towarzyszył nam nasz kapelan ks. Marek Trzeciak. Tradycja to dla nas ważna sprawa, to również czas wspomnień Świąt spędzanych w domu rodzinnym na dalekich obecnie kresach. Spotkanie było też okazja do złożenia życzeń Imieninowych księdzu Markowi, które przypadają 25 kwietnia.

DSC04096 DSC04097 DSC04101 DSC04099 DSC04100 DSC04102 DSC04103 DSC04104 DSC04105 DSC04106

2019-04-12-opole_katyn_foto_8

79 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ – 12 kwietnia 2019 Opole

 

2019-04-12-opole_katyn_foto_8

12 kwietnia 2019 r. na Cmentarzu Opole – Półwieś odbyła się uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę mordu dokonanego przez NKWD na polskich obywatelach – jeńcach wojennych uwięzionych w obozach w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku.

W wojewódzkich obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, przy pomniku „Golgota Wschodu” zgromadzili się przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, członkowie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, weterani i kombatanci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy miasta. Dowódcę Garnizonu Opole reprezentował zastępca dowódcy 10 Brygady Logistycznej pułkownik Wojciech Grzybowski.

Uroczystość, którą dowodził major Grzegorz Cyparski, rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego. Następnie głos zabrała prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Opolu Urszula Gabor, która przypomniała zebranym tragiczny los tysięcy jeńców – w tym polskich oficerów i funkcjonariuszy rozstrzelanych przez NKWD i pochowanych w masowych grobach w lasach Związku Sowieckiego. Wicewojewoda opolski Violetta Porowska oraz wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek w swoich przemówieniach podkreślali bestialstwo sowieckich zbrodni oraz rozmiar strat dla Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z fizyczną likwidacją polskich elit. Po modlitwie w intencji pomordowanych, której przewodniczył kapelan Stowarzyszenia Rodzina Katyńska ksiądz Rafał Bałamudzki, major Dariusz Chądziński odczytał Katyński Apel Poległych, a kompania honorowa z batalionu składowania 10 Brygady Logistycznej oddała salwę honorową. Uroczystości zakończyły się złożeniem przez delegacje wieńców iwiązanek kwiatów pod pomnikiem „Golgota Wschodu”.
Akcja rozstrzeliwania polskich jeńców rozpoczęła się w kwietniu 1940 roku i trwała do połowy maja. Los jeńców rozstrzygnięto w dniu 5 marca 1940 r. na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Przyjęto tam uchwałę nakazującą m.in. sprawę 14 700 jeńców wojennych i 11 tysięcy więźniów [...] rozpatrzyć w trybie specjalnym z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania.

Aby uczcić pamięć o zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz w innych miejscach kaźni, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 listopada 2007 r. ustanowił 13 kwietnia Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

 

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

18

 

Święta Wielkanocne to szczególny czas, który sprzyja refleksjom i spotkaniom  rodzinnym. Pozwala spojrzeć z dystansu na wiele spraw, dostrzec jak wielką wartością są międzyludzkie     więzi,  oraz  jak ważnym elementem ludzkiej egzystencji jest tradycja.

                       Zdrowych,  pogodnych  Świąt Wielkanocnych

                                                      życzy

                 Zarząd Opolskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników

                            Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Prelekcja Tomasza Kuby Kozłowskiego

 

              images

                 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu

                                                                     oraz

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Opolu

 

                                                      zapraszają na spotkanie

z Tomaszem Kubą Kozłowskim    z    Domu Spotkań z Historią w Warszawie

 

                                                 „Z Piłsudskim do Ostrej Bramy.

                             Wileńska Wielkanoc 1919 roku i kaziukowy spacer po

                                          25 marca 2019 r. -    godz. 17.00

 

                                  Czytelnia WBP   Opole   ul. Piastowska 18

 

 

19 kwietnia 1919 roku oddziały I Brygady Jazdy ppłk. Władysława Beliny-Prażmowskiego rozpoczęły trzydniowy bój o Wilno z bolszewikami. W stulecie historycznych wydarzeń Wojewódzka Biblioteka Publiczna zaprasza na prezentację Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie poświęconą operacji wileńskiej, wkroczeniu wojsk polskich do miasta i związanych z tym wydarzeniem kontrowersjach. W programie spotkania także spacer najważniejszą ulica Wilna, która jak w soczewce skupia historię ostatnich 150 lat miasta wiodąc od Katedry na Łukiszki, gdzie od początku XX wieku odbywał się słynny jarmark kaziukowy. Opowieść o wydarzeniach z wiosny 1919 roku oraz historii i tradycji kaziukowych  kiermaszy ilustrowana będzie oryginalną ikonografią z epoki.

 

Tomasz Kuba Kozłowski, twórca i właściciel największej prywatnej, liczącej kilkadziesiąt tysięcy obiektów, kolekcji materiałów dotyczących Kresów, obejmującej druki zwarte, ciągłe i ulotne, kartografie, archiwalia, ikonografię, antyki, przedmioty codziennego użytku i pamiątki. Zbiór ten jest podstawą wystaw, albumów oraz materiałem ilustrującym „Opowieści z Kresów”. Autor cyklu oraz koordynator programu Warszawska Inicjatywa Kresowa w Domu Spotkań z Historią.

 

Nagroda Honorowa „ŚWIADEK HISTORII” przyznana przez IPN

 

swiadek_historii

21 marca 2019 r. o godz. 13.00 w Sali Kolumnowej im. Jerzego Woźniaka Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyła się uroczystość  wręczenia   Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w zakończonej pierwszej edycji tego wyróżnienia, przyznanego przez Wrocławski Oddział  Instytutu Pamięci Narodowej.

To wyróżnienie dla osób oraz instytucji z Dolnego Śląska zasłużonych w upamiętnianiu historii narodu polskiego.

Wśród laureatów tej nagrody znalazło się Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, o którym w wygłoszonej laudacji powiedziano :

„Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zostało założone 22 września 1988 r. Do głównych celów i zadań Stowarzyszenia należy zbieranie i propagowanie wiedzy o Lwowie i południowej części dawnych Kresów Wschodnich II RP. Swoją działalnością Towarzystwo obejmuje cały kraj posiada 57 oddziałów i klubów w różnych miastach Polski. Zrzesza zarówno byłych mieszkańców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, jak i sympatyków. Towarzystwo wydaje szereg publikacji dotyczących Kresów i ich mieszkańców. Prowadzi wiele akcji, nie tylko popularyzujących tematykę kresową, ale i mających na celu ochronę miejsc pamięci oraz niesienie pomocy dla Polaków pozostałych na Wschodzie.”

Nagroda została nadana na sztandar Towarzystwa. Głos w imieniu stowarzyszenia zabrał prezes Andrzej Kamiński.

89-256030  183810_h5BN_IMG_6886_83

Prezes towarzystwa Andrzej Kamiński podkreślił, że nagroda przyznana przez IPN ma szczególne znaczenie:

„Dziękuję , że zostaliśmy po 30 latach dostrzeżeni, co dobrze wróży na przyszłość, szczególnie naszym najmłodszym członkom.Liczę, ze resztki tych ludzi, którzy przyjechali z Kresów oraz ich wnukowie będą kontynuować nasze tradycje”

 

WALNE ZEBRANIE – 20.II.2019 r

DSC04056

W dniu 20 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze opolskiego Oddziału TMLiKPW, któremu przewodniczył Wiceprezes Krzysztof Neugebauer. Gościem zebrania była Pani Urszula Zajączkowska, z którą nasze Towarzystwo współpracowało przez wiele lat, kiedy pełniła funkcję Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Zaprosiliśmy Panią U. Zajączkowską aby podziękować za wszystko co robiła dla naszego oddziału, za życzliwość i wspieranie naszych starań i wykorzystaliśmy tę okazję aby wręczyć ” Złotą Odznakę TMLiKPW za zasługi dla Towarzystwa”, którą przyznał Zarząd Główny TMLiKPW we Wrocławiu.

W dalszej części spotkania odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności Towarzystwa w roku 2018, podczas którego Pan Neugebauer przedstawił Sprawozdanie z działalności merytorycznej. Księgowa przedstawiła sprawozdanie z działalności finansowej. Po zatwierdzeniu sprawozdań, przy kawie, herbatce i ciasteczkach, prowadzący omówił sprawy organizacyjne i najbliższe spotkania oraz uroczystości, w których Kresowianie będą uczestniczyć.

DSC04073  DSC04071

Więcej zdjęć  znajduje się – w Galerii

                                

 

 

Wycieczka na Kresy z Opola, 1.07 – 10.07. 2019 r.

Zapraszamy na Kresy na wycieczkę organizowaną przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód  w dniach 1.07 – 10.07. 2019 r.

                                          PROGRAM

Wycieczki nostalgicznej na dawne KRESY WSCHODNIE:  Stanisławów – Bukovel – Jaremcze  – Truskawiec – Bolechów – Skały Dowbosza – Hoszów – Kamieniec Podolski  – Chocim – Wiśniowiec – Zbaraż –  Krzemieniec – Lwów

W dniach 01.07 – 10.07.2019 r.            Transport: Autobus z klimatyzacją i video

 1.dzień – 01.07.2019 – poniedziałek

godz. 18.00 – zbiórka uczestników w Opolu – dworzec PKS – stanowisko 12

godz. 18.15 – odjazd w kierunku przejścia granicznego RP / UA – Medyka

godz. 22.00 – przerwa godzinna na kolację – Bar pod strzechą w Kraczkowej pod Rzeszowem (opłacana we własnym zakresie)

2.dzień – 02.07.2019 – wtorek

godz. 8.30 – przyjazd do Stanisławowa, zakwaterowanie w hotelu „NADIJA” (3 noclegi)

godz. 9.00 – śniadanie

godz. 13:00 – wyjazd  do Czarnego Lasu – zapalenie zniczy w miejscu mordu Polskiej Inteligencji

godz.14.00 – zwiedzanie zabytków Stanisławowa – Kościoła Rzymskokatolickiego (1703 r.) obecnie Muzeum Sztuki Przykarpacia, pomnika A. Mickiewicza, Synagogi

godz.18.00 – obiadokolacja

3.dzień – 03.07.2019 – środa

godz. 7.00 – śniadanie – stół szwedzki

godz. 7.30 – wyjazd do Bukovela (ośrodek narciarski), a w nim przejazd wyciągiem 1130 m n.m.p.               w pasmo Gorgany następnie przejazd do Jaremcza nad wodospad na rzece Prut.                       /Możliwość zakupienia upominków na wielkim bazarze huculskim./

godz.19.00 – obiadokolacja

4.dzień – 04.07.2019 – czwartek

godz. 7.00 – śniadanie

godz. 7.30 – wyjazd do Truskawca – uzdrowisko sanatoryjno-wczasowe (po drodze zwiedzanie Bolechowa, Hoszowa, Skał Dowbosza)

godz. 18.00 – obiadokolacja

5.dzień – 05.07.2019 – piątek

godz.7.00 – śniadanie

godz. 7.30 – wykwaterowanie z hotelu, przejazd w kierunku Krzemieńca, po drodze zwiedzanie Chocimia, Kamieńca Podolskiego i Zbaraża

godz. 20.00 – przyjazd do Krzemieńca, zakwaterowanie w hotelu „WIKA” (2 noclegi)

  1. 20.30 – obiadokolacja

6.dzień – 06.07.2019 – sobota

godz. 7.00 – śniadanie

godz. 7.30 – zwiedzanie zabytków Krzemieńca (m.in. Muzeum Słowackiego oraz górę Bony)

godz. 18.00 – obiadokolacja

 7.dzień – 07.07.2019 – niedziela

godz. 7.30 – śniadanie

godz. 8.00 – wyjazd do Lwowa

godz. 12.00 – przyjazd do Lwowa zakwaterowanie w hotelu „LVIV” (2 noclegi)

godz. 13.00 – zwiedzanie cmentarzy: Łyczakowski, Orląt Lwowskich złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

godz. 18.30 – obiadokolacja

8.dzień – 08.07.2019 – poniedziałek

godz. 7.30 – śniadanie

godz. 8.00 – zwiedzanie Klasztoru Dominikanów, Rynku z Ratuszem, otoczonego czterema Empirowymi studniami, następnie Katedry wraz z piękną renesansową Kaplicą Boimów, Katedry Ormiańskiej i Kolegiaty Jezuitów

godz. 18.00 – obiadokolacja

9.dzień – 09.07.2019 – wtorek

godz. 8.00 – śniadanie stół szwedzki

godz. 12.00 – wykwaterowanie z hotelu

godz. 14.00 – czas wolny – obiad we własnym zakresie

godz. 16.00 – odjazd w kierunku granicy UA- RP – Medyka

10.dzień – 10.07.2019 – środa – zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.

INFORMACJA DODATKOWA:

 Koszt wycieczki wynosi 750 zł + 950 za noclegi i wyżywienie (śniadania i obiadokolacje) uczestnicy sami płacą

W ramach wpłaconej kwoty 750 zł zapewniamy następujące świadczenia:

- przejazd autokarem około 2300 km

- opłata za pilota

- opłata za usługi przewodnickie na terenie Ukrainy

- opłata za ubezpieczenie KL i NW na terytorium Ukrainy

- inne opłaty związane z organizacją wycieczki: wybór i rezerwacja hoteli oraz miejsc pobytu,

rozmowy telefoniczne, korespondencję, materiały informacyjne dla uczestników wycieczki

Uczestnicy sami płacą za wstęp do muzeów i zamków (około 100 zł).

1$ = 26 hrywien           1zł = 6,90 hrywien

UWAGA!!!

Prosimy o pilne podanie następujących danych:

imię i nazwisko, pesel, imię ojca, miejsce zamieszkania, seria i numer paszportu, telefon kontaktowy.

Wpłatę 750 zł prosimy dokonać na konto Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód OPOLE PKO BP O/I OPOLE 84 1020 3668 0000 5902 0010 0255 z dopiskiem “Stanisławów”,                              lub w siedzibie biura.

Możliwość wpłaty w dwóch ratach.

Pierwszą ratę – 450 zł, prosimy wpłacić do 27.02.2019 r. a drugą ratę – 300 zł – do 03.04.2019 r.

Kontakt telefoniczny w godz. 9.00 – 15.00 (od poniedziałku do piątku) 77- 454 57 40.

Przez cały tydzień w godzinach wieczornych pod numerem:

tel. kom. 503 068 807 (p. Barbara Biliczak – organizator).

W razie niepogody lub braku czasu program może ulec zmianie.

 

 

Do zobaczenia w autobusie. Życzymy miłych wrażeń!!!