PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ Częstochowa, 1 kwietnia 2023 r.

Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich              zaprasza  do Częstochowy w dniu 1 kwietnia 2023 r. na : 

Ogólnopolską  Pielgrzymkę Członków i Przyjaciół Towarzystwa Miłośników Lwowa

                                              i Kresów Południowo – Wschodnich

Program Pielgrzymki:

godz. 11.00              - potkanie ogólne w Bastionie św. Barbary, wystąpienia

                                     gości, sprawy organizacyjne TMLiKPW                                    

godz. 13.00              - Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej w intencji

                                     pomordowanych i poległych na Kresach II RP

                                     oraz za uczestników Pielgrzymki – członków TMLiKPW

godz. 14.30              - uroczyste złożenie kwiatów przy tablicach pamiątkowych

godz. 15.00-17.00  – przerwa na posiłek

godz. 17. 00             – c.d. spotkania w Bastionie św. Barbary

godz. 18.00              – zakończenie pielgrzymki

Serdecznie zapraszamy

informacje:

tmlikpw-zarzadglowny@wp.pl ,     tel. 71 344 88 93    516 320 203

o godzinie10:00 rozpocznie się na Wałach Droga Krzyżowa Maturzystów, do której można się dołączyć, a po południu w parku przy Jasnej Górze będzie prezentowana wystawa Tomasza Kuby Kozłowskiego „Na Kresy po Zdrowie”