PLAN PRACY

Plan pracy i spotkań w roku 2017

W roku 2017 tak jak do tej pory posiedzenia Zarządu bedą się odbywały o godz. 16.00,  w pierwszą środę miesiąca, a spotkania ogólne członków oddziału  w trzecią środę miesiąca o godz. 17.00  /możliwe odstępstwa od tych terminów/.

8. 01. 2017 r. – godz. 16.00,       – spotkanie opłatkowe

22. 02.2017 r. – godz. 17.00       – zebranie sprawozdawczo wyborcze /sala ZSM ul.Osmańczyka/.

5. 03.2017 r. – godz. 11.00         – wyjazd do Babic

22. 03.2017 r. – godz. 13.00       – otwarcie wystawy ” 88-lecia miasta Opola” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, przy ul. Piastowskiej w Opolu.

22. 03. 3017 r. – godz. 17.00      – zebranie ogólne członków opolskiego oddziału TMLiKPW   /sala ZSM – ul. Osmańczyka/.

12. 04. 2017 r. godz. 12.00         – obchody 77- rocznicy mordu Katyńskiego, pod pomnikiem Golgoty Wschodu na Cmentarzu Komunalnym Opole-Półwieś.

19. 04. 2017 r. – godz. 17.00      – spotkanie świąteczne „Jajeczko” sala ZSM, ul. Osmańczyka

25. 04. 2017 r.                             – uroczystości związane z nadaniem imienia Biskupa Antoniego Adamiuka bulwarowi nad Odrą w Opolu :

    – godz. 11.00 – Msza św. za śp. Biskupa Antoniego Adamiuka w Katedrze Opolskiej,

    – godz. 12.00 – uroczystości związane z nadaniem imienia bulwarowi nad Odrą,

    – godz. 13.00 – odczyt Biskupa Adama Kopca na temat postaci Biskupa A. Adamiuka – na Wydziale Historii Uniwersytetu Opolskiego /ul. Piastowska, za Instytutem Śląskim/.

22. 05. 2017 r. – godz. 12.00            – Dzień Kadeta i Powstańca Polskiego, obchody pod Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego /Pl. Wolności/ .

26. 05. 2017 r. godz. 11.00               – złożenie kwiatów pod tablicą Kresową „60″ na Ratuszu, a potem podsumowanie kolejnej edycji Konkursu kresowego oraz wręczenie nagród  w sali im. Karola Musioła w Opolskim Ratuszu.

23 czerwiec 2017 r. - godz. 13.00,        – Dzień Kultury Kresowej w ogrodach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, przy ul. Piastowskiej .

10. 07. 2017 r. – godz. 13.00            – Oddanie hołdu ofiarom mordów dokonanych na Kresach przez OUN UPA, przed tablicą upamiętniającą te ofiary, przy pomniku na pl.  Wolności w Opolu.

1. 08. 2017 r. – godz. 16.00               – uroczystości związane z kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, Kościół Przemienienia Pańskiego /osiedle Armii Krajowej-Opole/.

19. 09. 2017 r. – godz. 12.00             – wspólnie ze Związkiem Sybiraków, pod Pomnikiem Golgoty Wschodu na Cmentarzu Komunalnym w Opolu,  obchodzimy kolejną rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 r.,

18. 10. 2017 r. – godz. 17.00             – ogólne zebranie członków opolskiego oddziału TMLiKPW w Opolu / ZSM-ul. Osmańczyka/.

22. 11. 2017 r.- godz. 18.00               – Msza św. za poległych w obronie Lwowa /kościół na Górce/.

13. 12. 2017 r. – godz. 17.00              – zebranie ogólne członków opolskiego oddziału TMLiKPW  /sala ZSM, ul. Osmańczyka/.

  


                                      PLAN PRACY ODDZIAŁU NA ROK 2016

W roku 2016 nadal będziemy się spotykać na spotkaniach ogólnych w sali Zespołu Szkół Mechanicznych, w trzecią środę miesiąca o godz. 17.00. Posiedzenia Zarządu w pierwszą środę miesiąca, od godz. 16.00 do 18.00.   Ponadto będziemy uczestniczyć w wielu uroczystościach kresowych i patriotycznych, których terminy będą ustalane na bieżąco.

11 stycznia 2016, godz. 16.00  -  Spotkanie Opłatkowe  /miejsce ustalimy/

18 luty 2016, godz. 17.00          – zebranie sprawozdawcze Oddziału,

8 marzec 2016,               – Babice ,  uroczystości w rocznicę mordów w Hucie Pieniackiej

18 marzec, godz. 17.00  – spotkanie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej z Władysławem  Żołnowskim

8 kwietnia 2016, godz. 17.00      –   spotkanie Wielkanocne /sala ZSM/

21 maja , godz. 12.00        – Dzień Kadeta, oddanie hołdu Powstańcom Śląskim, uroczystości pod pomnikiem na Pl. Wolności w Opolu,

22 maja 2016, godz. 13.00    -  Podsumowanie V edycji Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich II RP, wręczenie nagród. Sala im. K. Musioła w Ratuszu. Spotkanie pod tablicą upamiętniającą eksrepatriację, rodowód opolskich kresowian, złożenie kwiatów

17 czerwca 2016, godz. 13.00    -  Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej w WBP

11 lipca 2016, godz. 12.00   -  72. rocznica ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, Opole Pl. Wolności

17 września 2016, godz. 12.00  -  uroczystość organizowana wspólnie ze Związkiem Sybiraków, w 76 rocznice agresji Rosyjskiej na II RP, Opole-cmentarz Komunalny

21 października 2016 r.   -  Rola i znaczenie Kresów Wschodnich dla powstania i rozwoju II RP, prelekcja w WBP Opole

21 listopada 2016, godz. 18.00   -   97. rocznica zakończenia walk o Polski Lwów, msza św. w Kościele Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu

16 grudnia 2016, godz. 17.00   -  zebranie ogólne w sali ZSM, dyskusja i plany na przyszły rok

8 stycznia 2017, godz. 16.00    -  Spotkanie Opłatkowe

22 lutego 2017 r., godz. 17.00   -  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TMLiKPW Oddział w Opolu, sala Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Osmańczyka


                                        PLAN PRACY NA ROK 2015

W bieżącym roku ogólne spotkania członków odbywać się będą w trzecią środę miesiąca, w sali ZSM przy ul. Osmańczyka, oprócz uroczystości organizowanych przez inne podmioty, o których będziemy informować na bieżąco,

11 stycznia 2015 r., godz. 16.00  -   Spotkanie opłatkowe w restauracji „Willa Młynówka”, w Opolu, przy ul. Korfantego 4

18 lutego 2015 r., godz. 17.00  -   Zebranie Sprawozdawcze naszego oddziału za rok 2014 /sala ZSM, ul. Osmańczyka/

18 marca 2015 r., godz. 17.00   -   Spotkanie ogólne – prelekcja Pana Władysława Żołnowskiego

8 kwietnia 2015 r., godz. 17.00    -   Spotkanie Wielkanocne „Jajeczko”

21 maja 2015 r., godz. 12.00   -   Obchody „Dnia Kadeta”, oraz oddanie hołdu Powstańcom Śląskim przed pomnikiem „O Polskośc Śląska Opolskiego”  przy Pl. Wolnosci w Opolu

22 maja 2015, godz. 13.00   -    Podsumowanie V edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich II RP, rozdanie nagród, sala im. K.Musioła w Ratuszu. Spotkanie pod Tablicą na Ratuszu, złożenie kwiatów w rocznicę ekspatriacji na opolszczyznę, złożenie kwiatów, wysłuchanie koncertu pieśni i piosenek Kresowych w wykonaniu chóru Bagatela, z Domu Pobytu Dziennego Maria-Magda w Opolu

12 Czerwca 2015  -   Opolskie Dni Kresowe ,  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, ul. Piastowska

10 lipca 2015 , godz. 12.00   -   obchody 72 rocznicy ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, Pl. Wolności w Opolu

17 września 2015 godz. 12.00   -   Uroczystości w 76 rocznicę agresji Rosyjskiej na II RP, cmentarz Komunalny w Opolu

21 października 2015 , godz. 17.00   -   Rola i znaczenie Kresów Wschodnich dla powstania i rozwoju II RP- wykład i dyskusja,sala Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

11 listopada 2015  godz. 10.30 ,  -    udział w uroczystościach z okazji Dnia Niepodległości, Msza św. w Opolskiej Katedrze, uroczysty przemarsz pod pomnik na Pl. Wolności, składanie kwiatów przez mieszkańców miasta

21 listopada 2015 r. godz. 18.00   -   97 rocznica zwycięskich walk o Polski Lwów – msza św. w Kościele Na górce, po mszy koncert muzyki kresowej w wykonaniu  chóru

16 grudnia 2015 r. godz. 17.00  -   Spotkanie ogólne, podsumowanie roku i plany na rok przyszły Sala ZSM W Opolu, ul. Osmańczyka


PLAN PRACY NA ROK 2014

Ogólne spotkania członków naszego oddziału odbywają się w trzecią środę każdego miesiąca  według  przygotowanego planu pracy, za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych lipca  i  sierpnia.  Oprócz  tego  bierzemy  czynny udział  w różnych  uroczystościach lokalnych,   patriotycznych  i  kresowych,   spotkania   te   zaznaczone   są   kursywą.

STYCZEŃ 2014
12 styczeń   -    godz. 16.oo  – „Spotkanie Opłatkowe” Opole, Willa Młynówka

LUTY 2014
19 luty         -    godz. 17.oo  -  Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2013, Sala ZSM, ul. Osmańczyka

MARZEC 2014
02 marzec    -    godz. 17.oo  -  Prelekcja dr. Piotra Stanka – „Polskie drogi do niepodległości”, sala WBP – Opole, ul.Piastowska 18

KWIECIEŃ 2014
23 kwiecień -    godz. 17.oo -    „Spotkanie Wielkanocne – Jajeczko”, sala ZSM,  ul. Osmańczyka

MAJ 2014
21 maj          -   godz. 13.oo  -    Obchody dnia Kadeta, spotkanie pod pomnikiem BOWŚO na Pl. Wolności
23 maj           -   godz. 13.oo  -    Podsumowanie Konkursu Kresowego, rozdanie nagród, sala im. Musioła w Ratuszu
-   godz. 15.oo  -    spotkanie pod tablicą na Ratuszu, złożenie kwiatów w rocznicę ekspatriacji na ziemię śląską

CZERWIEC 2014
26 czerwiec  -   godz. 17.oo  -   spotkanie poświęcone przygotowaniom obchodów „11 lipca , Dnia Pamięci Ludobójstwa na Kresach” Sala ZSM, ul. Omańczyka

LIPIEC 2014
11 lipiec       -   godz. 17.oo,    -  uroczystości pod pomnikiem na Pl Wolności, upamiętniające ludobójstwo na Kresach, a wieczorem msza św. w intencji Polaków pomordowanych na Kresach

SIERPIEŃ   2014
1 sierpień    -   godz.                 obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Kościół Przemienienia Pańskiego /osiedle AK/
15 sierpień    -    godz.                 Dzień Wojska polskiego, udział w mszy św. w Opolskiej Katedrze, składanie kwiatów pod pomnikiem BOWŚO, Pl.  Wolności

WRZESIEŃ 2014
10 wrzesień   -    godz.                „Dzień Kombatanta i Weterana”
17 wrzesień   -    godz.                 rocznica agresji Sowieckiej na Polskę oraz Dzień Sybiraka, cmentarz Komunalny, Opole
24 wrzesień   -    godz.  17.oo      zebranie ogólne, „Dzień Weterana”, wspomnienia Weteranów, sala ZSM, ul. Osmańczyka

PAŹDZIERNIK 2014
2 październik – godz.                 rocznica przyjazdu pierwszy transportu jeńców Warszawskich do Łambinowic, uroczystości
w  Łambinowicach
15 październik -  godz. 17.oo      Prelekcja Tomasza K. Kozłowskiego o tematyce kresowej,  W.B.P. ul. Piastowska 18

LISTOPAD  2014
11 listopad  -    godz.                  Rocznica odzyskania niepodległości, uroczystości w Katedrze Opolskiej i pod pomnikiem „Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego”
22 listopad  -     godz. 18.oo        msza św. w rocznicę „Obrony Lwowa”, kościół „Na Górce”

GRUDZIEŃ 2014
17 grudzień  -    godz. 17.oo        zebranie ogólne, przygotowanie do spotkania świątecznego, sala ZSM, ul. Omańczyka

STYCZEŃ  2015
11 styczeń    -    godz. 16.oo        „Spotkanie Opłatkowe” naszego oddziału, Opole, Willa Młynówka,

LUTY  2015
18 luty          -   godz. 17.oo          Zebranie Sprawozdawcze Oddziału za rok 2014., sala ZSM, ul. Osmańczyka