Zarząd

Z a r z ą d     O d d z i a ł u :

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 22 lutego 2017 r., na kadencję 2017-2021  wybrano Zarząd opolskiego Oddziału TMLiKPW w składzie:

1. Irena Kalita                     -     Prezes

2. Stanisław Dorosz           -     v-ce Prezes

3. Krzysztof Neugebauer  -     v-ce Prezes

4. Jolanta Kołodziejska      -     sekretarz

5. Ewa Węgrzynowska       –     skarbnik

6.  Bogusława Gruszka-Knapiak  -  członek Zarządu

7. Michał Lis                          -  członek Zarządu

8. Hieronim Marysiak           -  członek Zarządu

9. Janusz Patyk                       – członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna na kadencje 2017 – 2021 w składzie :

Barbara Machner  -  Przewodnicząca

Stanisława Mende – członek Komisji

Maria Talaga          – członek komisji

 

Sąd Koleżeński w składzie:

Barbara Bukład

Maria Zakowicz

Tadeusz Adam Leżak

kadencja: luty 2013 – luty 2017

1. Irena Kalita                               – Prezes
2. Wiesław Bigda                          – Wiceprezes
3. Jolanta Kołodziejska                – Sekretarz
4. Ewa Węgrzynowska                 – Skarbnik
5. Bogusława Gruszka-Knapiak – członek
6. Adela Jankowska-Lechka        – członek
7. Stanisław Dorosz                     – członek
8. Hieronim Marysiak                  – członek
9. Arkadiusz Świtalski                  – członek

Komisja Rewizyjna:

1. Stanisława Mende                   – Przewodnicząca
2. Barbara Machner                    – członek
3. Władysława Węgrzynowska   – członek