KONKURS LITERACKI DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

plakat Herbert Kresy

Konkurs literacki Kresy nie tylko Herberta w 100. rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta

 Konkurs organizowany jest w związku z przypadającą w 2024 r. setną rocznicą urodzin Zbigniewa Herberta, poety urodzonego w kresowym mieście Lwowie, a jego celem jest przede wszystkim inspiracja do pogłębienia wśród młodzieży wiedzy na temat życia i twórczości Księcia Polskich Poetów.

Organizatorami konkursu są:

  • II Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Brzegu, ul. 1 Maja 7, 49-300 Brzeg, tel. 77 411 14 08, e-mail: lo2brzeg@gmail.com
  • Muzeum Piastów Śląskich, Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg, tel. 77 416 32 57, e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl

 Organizator zaprasza do udziału w konkursie uczniów szkół ponadpodstawowych.

Prace należy przesłać do 15 czerwca 2024 r. na adres organizatora konkursu: II Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Brzegu, ul. 1 Maja 7, 49-300 Brzeg.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystości, która odbędzie się 18 października 2024 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Przedmiotem konkursu jest napisanie pracy literackiej. Tematem pracy konkursowej jest przedstawienie w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej – poetyckiej lub prozatorskiej interpretacji fragmentu wiersza Zbigniewa Herberta „Dom”:

dom był lunetą dzieciństwa
dom był skórą wzruszenia (…)
dom jest sześcianem dzieciństwa
dom jest kostką wzruszenia

Treścią powinno być indywidualne spojrzenie na cytat przez pryzmat własnej wyobraźni i wrażliwości. Praca literacka może, ale nie musi odwoływać się do tematyki kresowej. Prace są oceniane w dwóch kategoriach: wiersz i proza.

Szczegółowe informacje znajdziecie państwo  na stronie internetowej www.zamek.brzeg.pl

=============================================================================