Historia

Historia opolskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Towarzystwo Miłośników Lwowa miało swój początek we Wrocławiu, tam bowiem działała grupa inicjatywna złożona z Lwowian, dzięki której 27 października 1988 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Wyborcze Towarzystwa. Prezesem Towarzystwa został wybrany inicjator jego powołania Zdzisław Zieliński. W bardzo szybkim czasie, jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać kluby w całej Polsce, spełniło się marzenie wielu kresowian, zaczęto głośno mówić o Lwowie, o kresach, na co czekali odkąd los rozrzucił ich w różne strony Polski. Do Towarzystwa garnęli się dawni mieszkańcy Kresów Wschodnich, pamiętający tę bezpowrotnie utraconą kochaną ziemię, za którą nadal tęsknili, dlatego w niedługim czasie rozszerzono nazwę Towarzystwa i tak powstało Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Opolski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich został utworzony w 1988 roku. Zebranie organizacyjno-wyborcze miało miejsce w sali opolskiego Ratusza,  28 listopada 1988 r., na spotkanie przyszło kilkaset osób.  Wybrano pierwszy Zarząd, a przewodniczącym Zarządu został Wiesław Kornalewicz, z-ca przewodniczącego Wiesław Jabłoński, sekretarz-Teresa Bochenek, skarbnik-Ludwik Kołodziejek, pozostali członkowie Zarządu to Stanisława Mende, Daromiła Krajewska i Zbigniew Raczyński. Do Komisji Rewizyjnej weszli Tadeusz Rowiński-przewodniczący, oraz Krystyna Dobosiewicz i Zdzisława Matula jako członkowie. W zebraniu uczestniczył przewodniczący  Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa z Wrocławia Zdzisław Zieliński. Głównym zadaniem nowo powstałego w Opolu Towarzystwa było, zgodnie ze statutem, przywracanie pamięci o Kresach Wschodnich II RP. Przez wiele lat Kresowianie pozbawieni możliwości manifestowania swojego przywiązania do miejsca urodzenia nagle mogli o tym głośno, bez żadnej obawy  mówić. Z biegiem czasu wokół opolskiego oddziału, działającego na terenie Opola i Opolszczyzny, zaczęły powstawać koła grupujące wokół siebie mieszkańców różnych miejscowości jak np. Nadwórna, Sambor, Stryj, Tarnopol, Potok Złoty, Mariampol, Huta Pieniacka czy Przebraże. Dlatego w wielu miejscowościach powstały w późniejszym czasie samodzielne oddziały, lub kluby. Wiesław Kornalewicz zdecydował się być prezesem tylko przez pierwszy rok, dlatego po roku wybrano nowego przewodniczącego, którym został Władysław Żołnowski. Kolejnym Prezesem została Daromiła Krajewska, a po niej w 1997 r. wybrany został Prezesem Zdzisław Kuhl. Siedziba naszego Towarzystwa mieściła się w budynku przy ul. Katowickiej 55, potem w budynku ZUS na ul. Wrocławskiej, a tam w czasie powodzi zniszczyły się nasze dokumenty. Potem dzieliliśmy pokój z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami przy Pl. Sebastiana, aż do września 2001 r., kiedy to przygarnął nas Proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha Edward Kucharz, użyczając nam salki katechetycznej raz w tygodniu.  Salka katechetyczna jest naszą siedzibą do tej pory,. W roku 1997 wybrany Zarząd liczył 10 członków, byli to: Zdzisław Kuhl – prezes, Kazimierz Chamielec – wiceprezes, Anna Karasińska – wiceprezes, Stanisława Mende – główna księgowa, Ryszard Machner – sekretarz, Ewa Węgrzynowska – skarbnik, oraz członkowie – Roman Wodiczko, Marian Buba, Rafał Prajs i Marek Zembaty. Komisję Rewizyjną tworzyli Bogusław Wojciechowski – przewodniczący, oraz członkowie Jan Malowany, Leszek Michalski, Danuta Rogowska i Roman Ostrowski. Do Sądu Koleżeńskiego wybrano na przewodniczącego Józefa Nikosiewicza, oraz członków Juliana Jędrychowskiego, Henryka Kapuścińskego, Irenę Adaszyńską i Mieczysława Piskorza. Jednostka nasza działała, lecz wciąż nie posiadała osobowości prawnej, nie byliśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pomimo tego od początku działalności starano się przywracać pamięć o Kresach, organizowano pomoc materialną dla Polaków pozostałych na Kresach, starano się odbudowywać kościoły, prowadzono zbiórki pieniężne, zbiórki książek, podręczników i innych pomocy dla dzieci. Pierwsza  wycieczka opolskich Kresowian do Lwowa odbyła się w maju 1989 r, a pierwsze  wspólne spotkanie Opłatkowe już 10 stycznia 1989 r. Wszyscy garnęli się do pracy, wspólnie uczono się głośno mówić o Kresach. Kolejne wybory władz Towarzystwa w Opolu odbyły się 21 lutego 2001 roku, a do Zarządu weszli Prezes – Zdzisław Kuhl, wiceprezesi Kazimierz Chamielec i Jolanta Kołodziejska, sekretarz Ryszard Machner, księgowa Stanisława  Mende, skarbnik Ewa Węgrzynowska, oraz członkowie Leopold Świderski, Józef Nikosiewicz, Henryk Kapuściński i Janusz Patyk. Do Komisji Rewizyjnej wybrano na przewodniczącą Danutę Rogowską, a członkami zostali Barbara Machner i Marek Zembaty. Nowo  wybrany Zarząd za główny cel postawił sobie wspieranie działań w sprawie zakończenia odbudowy i otwarcia Cmentarza Obrońców Lwowa. Postanowiono też nawiązać współpracę ze szkołami w Opolu w celu przybliżania uczniom problematyki lwowskiej. Ważnym celem stało się również dokonanie rejestracji w Rejestrze Sądowym , co udało się zrealizować w 2001 roku. W dniu 16 lutego 2005 roku odbyło się kolejne sprawozdawczo-wyborcze zebranie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Opolu. Do władz Towarzystwa weszli Prezes – Zdzisław Kuhl, wiceprezesi Kazimierz Chamielec i Jolanta Kołodziejska, sekretarz – Zbigniew Szpulak, skarbnik – Ewa Węgrzynowska, księgowa Stanisława Mende, Marian Buba-Członek Honorowy. Komisja Rewizyjna nie zmieniła się , nadal przewodniczącą wybrano Danutę Rogowską, a członkami zostali Barbara Machner i Marek Zembaty. Po 4-ro letniej kadencji, 4 marca 2009 roku na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wybrano nowy Zarząd, w którego skład weszli : Irena Kalita – Prezes, Wiesław Bigda – wiceprezes, Stanisław Dorosz – sekretarz, Ewa Węgrzynowska – skarbnik oraz Arkadiusz Świtalski – członek. Do Komisji Rewizyjnej wybrano na przewodniczącą Stanisławę Mende, na członków Władysławę Węgrzynowską i Zofię Danecką. Skład obecnego Zarządu, wybranego na Zebraniu Sprawozdawczo-wyborczym w dniu 20 lutego 2013 roku jest następujący : Prezes – Irena Kalita, wiceprezes – Wiesław Bigda, sekretarz – Jolanta Kołodziejska, skarbnik – Ewa Węgrzynowska, oraz członkowie Hieronim Marysiak, Bogusława Gruszka-Knapiak, Arkadiusz Świtalski, Adela Jankowska-Lechka, Stanisław Dorosz. Komisja Rewizyjna: przewodnicząca – Stanisława Mende, Barbara Machner i Władysława Węgrzynowska. Skład Sądu Koleżeńskiego: przewodnicząca Krystyna Bigda-Hołubowicz, oraz Barbara Mikuła i Irena Węcławowicz. Kadencja upływa w lutym 2017 r, w związku z tym w dniu  22 lutego 2017, o godz. 17.00 odbyło się  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa MLiKPW. Podczas zebrania wybrano władze oddziału na nową kadencję od 2017 do lutego 2021r. Wybrano jak w poprzedniej kadencji 9 osobowy Zarząd, a Prezesem ponownie wybrana została Pani Irena Kalita, Wiceprezesami zostali Panowie Stanisław Dorosz i Krzysztof Neugebauer. Sekretarzem nadal pozostała Pani Jolanta Kołodziejska, a Skarbnikiem Pani Ewa Węgrzynowska. Pozostali członkowie Zarządu to Pani Bogusława Gruszka -Knapiak, która nadal będzie prowadziła księgowość Oddziału, oraz Panowie Michał Lis, Hieronim Marysiak i Janusz Patyk. Wybrano tez Komisje Rewizyjna w składzie; Barbara Machner jako Przewodnicząca, oraz członkowie KR Stanisława Mende i Maria Talaga. W nowej kadencji działalność będzie prowadzona bez zmian, spotkania zarządu odbywać się będą w pierwszą środę miesiąca, spotkania ogólne w trzecią środę /szczegóły zawarte w Planie pracy/

 

clip_image002 

Opole 10.01.1989r.  Pierwsze spotkanie Opłatkowe Towarzystwa Miłośników Lwowa Oddział w Opolu, odbyło się w sali Opolskiej „Wagonówki” 10 stycznia 1989 r. Na pierwszym planie Opolski Biskup Antoni Adamiuk, a z prawej kapelan Kresowian,  ksiądz Kazimierz Bochenek. Z prawej strony stoi członek zarządu opolskich Kresowian Daromiła Krajewska. Siedzą przy stole Panie Krystyna Dobosiewicz i Halina Cyuńczyk. Z lewej strony, z lampką wina siedzi Józef Nikosiewicz.

maj 1989 

Pierwsza wycieczka opolskiego Oddziału TMLiKPW na Kresy. Lwów, maj 1989 r