30 lecie

           30 – lecie opolskiego Oddziału T M L i K P W

W dniu 23 listopada 2018 r. opolski Odział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich uroczyście obchodził 30 rocznicę swojej działalności. Spotkaliśmy się o godz.16.00 w pięknej Sali Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. To sala, w której Radni Województwa Opolskiego podejmują najważniejsze decyzje dotyczące naszego regionu. Uroczystość odbyła się z udziałem pocztu sztandarowgo i sztandar towarzyszył nam przez całe spotkanie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób, byli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Muzeum, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Orląt Lwowskich, a także przedstawiciele innych Oddziałów Towarzystwa z naszego województwa, m. in. Z Głubczyc, Nysy i Brzegu. Byli również przedstawiciele innych organizacji kresowych z Opola i Kluczborka. W tej ważnej dla nas chwili uczestniczyli członkowie naszego Oddziału i Klubu Tarnopolan, ale niestety nie wszystkim udało się zebrać siły, aby uczestniczyć w spotkaniu, wiek i choroby to uniemożliwiły. Najstarszy członek, który nadal interesuje się naszą działalnością, czyta prasę kresową, a w lutym przyszłego roku będzie obchodził 100-rocznicę urodzin, przekazał nam serdeczne gratulacje i wraz z żoną życzyli nam miłego świętowania oraz kolejnych jubileuszy. Życzenia telefonicznie przekazała również dawna Prezes naszego Oddziału Pani Daromiła Krajewska, dziękowała za zaproszenie i bardzo żałowała, że z powodu choroby nie może uczestniczyć w spotkaniu i być z nami tak jak to było na XX i XXV- leciu. Bardzo ucieszyła nas obecność naszego kapelana, ks. Marka Trzeciaka, który od lat nas wspiera i użycza sali na spotkania. Jest w naszym Towarzystwie jeszcze kilkoro członków, którzy wytrwali te 30 lat, chociaż nie wszyscy byli obecni na spotkaniu. Z powodu choroby nie mogła być z nami pani Prezes Irena Kalita, ale liczymy, że stan jej zdrowia poprawi się na tyle, aby mogła jeszcze z nami się spotykać. Nie udało się też uczestniczyć w spotkaniu naszej Pani Stasi Mende, chociaż planowała swoją obecność. Pani Stasia to filar naszego oddziału, od początku była Członkiem Zarządu Oddziału i prowadziła księgowość, a obecnie jest członkiem Komisji Rewizyjnej.

Uroczystość 30-lecia Oddziału była dobrą okazją, aby podziękować za współpracę, wsparcie i życzliwość wszystkim, bez których nie byłoby możliwe osiągnięcie wielu naszych celów. Na ręce  Pani Barbary Kamińskiej złożyliśmy podziękowania dla Marszałka Województwa za wspieranie naszej działalności i za organizowanie co roku Dni Kresowych. Wręczyliśmy Pani B. Kamińskiej złotą odznakę TMLiKPW przyznaną przez Zarząd Główny naszego Towarzystwa, dziękując za pomoc i duże zaangażowanie w sprawy kresowe. Złote odznaki TMLiKPW za zasługi dla Towarzystwa wręczone zostały również Pani Halinie Pilarz z Kuratorium w Opolu, za szczególne zaangażowanie i pomoc przy wspólnie organizowanym konkursie kresowym, który w 2018 roku odbył się po raz ósmy. Złote odznaki za zasługi dla TMLiKPW zostały przyznane również przedstawicielom Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Panu Dyrektorowi Tadeuszowi Chrobakowi i Pani Wiolecie Łabędzkiej za długoletnią współpracę, zaangażowanie w organizację Dni Kresowych oraz za organizowanie wystaw i prelekcji o tematyce kresowej. Złotą odznakę za zasługi dla TMLiKPW otrzymał także ks. Marek Trzeciak, który jako potomek Kresowian bardzo nas wspiera i rozumie nasze potrzeby. Odznaki te w imieniu Zarządu Głównego TMLiKPW wręczała Jolanta Kołodziejska członek ZG i Zarządu oddziału w Opolu, oraz Wiceprezesi oddziału w Opolu Stanisław Dorosz i Krzysztof Neugebauer. Podczas uroczystości prowadząca nasze spotkanie kol. Bogusława Gruszka-Knapiak przedstawiła na ekranie prezentację zdjęć z okresu 30- lecia, które upamiętniają nasze dokonania, nasze spotkania oraz całą działalność związaną z przywracaniem pamięci o Kresach, upamiętnianiem dawnych wydarzeń historycznych i utrwalaniem tradycji kresowych – bo taki jest główny cel działalności TMLiKPW. Zarząd nie zapomniał też o zasłużonych członkach opolskiego oddziału Towarzystwa, którym wręczono specjalnie wydane na tę okazję Odznaki 30-lecia TMLiKPW. Szczególnym gościem naszej uroczystości był znany już chyba w całej Polsce dzięki  „Kresowej Atlantydzie” prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, który towarzyszy naszemu Towarzystwu od pierwszych dni jego utworzenia. Co najdziwniejsze, to Pan Nicieja nie ma korzeni kresowych, jest jak kiedyś określił Stanisław Janicki „adoptowanym dzieckiem Kresów”, ale zna ten teren lepiej niż nie jeden z nas. Jesteśmy Panu profesorowi S. Niciei niezmiernie wdzięczni za całą działalność na rzecz przywracania pamięci o kresach, za utrwalanie tych wszystkich opowieści na kartkach „Kresowej Atlantydy”. Dziękujemy za udostępnienie na spotkaniu kolejnych dwóch tomów XI i XII tej kresowej epopei. Wiemy jak bardzo pan profesor jest zajęty, bo pisanie tych kresowych opowieści pochłania dużo czasu, a zainteresowanie tematem stale rośnie wśród społeczeństwa. Każdego niemal dnia Pan Nicieja, jak sam mówi, otrzymuje nowe materiały, uzupełnienia i zdjęcia. Tym niemniej jesteśmy wdzięczni, że znalazł czas aby być z nami w tym dniu, a wyrazem naszej wdzięczności był wręczony mu Medal 30-leciaTMLiKPW, specjalnie wydany na tą okazję przez Zarząd Główny Towarzystwa. Podczas spotkania wysłuchaliśmy ciekawej opowieści pana profesora i obejrzeliśmy najnowszy jego film pt. „Trzy mosty”, o Zaleszczykach, Kutach i Śniatyniu. Jest to opowieść o tragicznej historii ewakuacji polskiego rządu w czasie II wojny światowej. Podczas przerwy nasi goście mogli skorzystać z bufetu kawowego, gdzie w holu czekała kawa, herbata i ciasteczka. Spotkanie upłynęło w miłej, ciepłej atmosferze, otrzymaliśmy od naszych gości wiele gratulacji i serdecznych życzeń. Rocznica istnienia naszego oddziału wypadła w roku wyjątkowym, gdyż 11listopada br. obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a 22 listopada minęła 100 rocznica zwycięskiej walki o Lwów, w której tak bardzo zasłużyli się młodzi Lwowianie – „Orlęta Lwowskie”. Wielu z nich straciło swe życie i spoczywają na Cmentarzu Obrońców Lwowa we Lwowie. Nasze Towarzystwo każdego roku pamięta o lwowskich orlętach i dla uczczenia ich czynu, oraz pamięci uczestniczymy w Mszy św. w intencji poległych w obronie Lwowa i Polski, a także za zmarłych i żyjących Kresowian i ich rodziny. Również w tym roku zaprosiliśmy uczestników spotkania na Mszę św., która była odprawiona 24 listopada 2018 r. w Kościele Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha /Na Górce/, o godz. 18.oo. Mszę ubogacił swoim śpiewem Opolski Chór Kameralny pod dyr. Mariana Bilińskiego.

Autorka zdjęć z uroczystości-Zofia Danecka, więcej zdjęć zamieszczono w galerii.

SAM_7738 SAM_7718 SAM_7717 SAM_7727 SAM_7721 SAM_7735 SAM_7740 SAM_7749 SAM_7756            SAM_7784 SAM_7787