25-lecie

XXV-lecie Opolskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników   Lwowa i Kresów   Południowo – Wschodnich w Sali   Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego                                                                                Opole, 22 listopada 2013 r.

.Program spotkania:

1. Uroczyste otwarcie spotkania, wprowadzenie sztandaru, powitanie przybyłych  gości oraz członków naszego Towarzystwa.

2. Wręczenie odznaczeń:

- Krzyż Pamięci Ludobójstwa Kresów,

- Medal   XXV-lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa

i Kresów Południowo-Wschodnich

- Odznaka XXV-lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa

i Kresów Południowo-Wschodnich

3. Wystąpienia zaproszonych gości.

4. Część artystyczna – Koncert pieśni kresowych w wykonaniu młodzieży z

Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu pod dyrekcją Rafała Żurakowskiego.

5. Poczęstunek dla uczestników uroczystości.

Spotkanie prowadziła Prezes Irena Kalita, która powitała wszystkich przybyłych na   naszą   uroczystość, a zwłaszcza Wojewodę Opolskiego, przedstawicieli władz samorządowych województwa, miasta Opola, a także wojska i innych organizacji kresowych, oraz innych oddziałów TMLiKPW z woj. opolskiego. Na salę został wprowadzony sztandar opolskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Po krótkim wprowadzeniu nastąpiło wręczanie odznaczeń dla zasłużonych gości oraz członków naszego oddziału. Cztery osoby otrzymały „Krzyż Pamięci Ludobójstwa Kresów”, a następnie wręczono zasłużonym dla Towarzystwa gościom, oraz przedstawicielom władz samorządowych Medale Pamiątkowe XXV-lecia TMLiKPW. Wielu zasłużonych członków opolskiego oddziału otrzymało odznakę XXV-lecia TMLiKPW. W dalszej części miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości i jako pierwszy głos zabrał Wojewoda Opolski Pan Ryszard Wilczyński. Głos zabrała również Prezes Stowarzyszenia Polonia – Kresy Pani Krystyna Rostocka, która wręczyła Pani Prezes Irenie Kalicie odznaczenie „Kuferek Pamięci Kresowej” w uznaniu za wytrwałą i pełną zaangażowania pracę na rzecz upamiętniania kultury i historii Kresów. Głos zabrał również pierwszy Prezes naszego Towarzystwa Pan Wiesław Kornalewicz, który opowiedział o początkach działalności TMLiKPW w Opolu. W części artystycznej wystąpiła młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Opolu, pod dyr. Pana Rafała Żurakowskiego, z pięknym koncertem piosenek kresowych. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek i mogli posmakować potraw kuchni kresowej, oraz obejrzeć specjalnie przygotowane tablo, prezentujące zdjęcia z 25 letniej działalności naszego oddziału TMLiKPW.

Tablo naszego oddziału TMLiKPW. Tablo na 25 lecie Oddziału TMLiKPW w Opolu

DSC02363 DSC02364 DSC02365 DSC02366

Medal 25 lecia TMLiKPW