Kontakt

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
ODDZIAŁ w OPOLU
Pl. Kopernika 12
45-040 Opole

NIP: 7542946295                REGON: 532469386                            KRS 000074326
Numer Konta:    85 2030 0045 1110 0000 0281 0120

Adres do korespondencji:
ul. Sowia 7
45-437  Opole
Tel:  605080294
e-mail: tmlikpw-opole@wp.pl            www.tmlikpw.opole.pl