NAGRODA „SEMPER FIDELIS” dla TMLiKPW

IMG20231215123435       FB_IMG_1702716346980

 

15 grudnia 2023 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się wręczenie przyznanych przez Instytut Pamięci Narodowej nagród Semper Fidelis. Statuetką Semper Fidelis zostali uhonorowani działacze na rzecz Polskości na Kresach, a pośród nagrodzonych było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Nagrody wręczał prezes IPN dr Karol Nawrocki, który podziękował za codzienną troskę i pamięć o Kresach bo jak stwierdził ta działalność buduje naszą dzisiejszą  tożsamość i narodową wspólnotę.

cyt. „Otwierając uroczystość wręczenia nagród, prezes IPN dr Karol Nawrocki powiedział, że pamięć o przeszłości i dorobku kulturowym polskich Kresów jest jednym z istotnych elementów polskiej tożsamości. „Wielowiekowa tradycja I Rzeczypospolitej wyposażyła nasz naród w szereg emocji i wrażliwość na dziedzictwo kulturowe, emocje, religie, krajobrazy. W czasach zaborów ta perspektywa został poszerzona o ludzi Kresów, którzy w czynie insurekcyjnym walczyli o polską niepodległość, tworzyli literaturę” – mówił prezes Karol Nawrocki.

Dodał, że II Rzeczpospolita była kontynuatorką tego dziedzictwa, któremu kres próbowały położyć dwa totalitaryzmy – komunistyczny i nazistowski, a także zbrodnie ukraińskich nacjonalistów przeciwko polskiej ludności. „Ta zbrodnia zobowiązuje do dziś, nie tylko Instytut Pamięci Narodowej, ale także polskich działaczy dbających o polską pamięć Kresów do ekshumowania i godnego pochowania pomordowanych mieszkańców Kresów” – zauważył prezes Nawrocki. Jako przykład zbrodni dokonanych w czasie II wojny światowej dr Nawrocki wymienił zniszczenie 70 proc. kościołów diecezji łuckiej przez ukraińskich nacjonalistów i władze sowieckie po zakończeniu II wojny światowej.

Nagrodę przyznano trzem stowarzyszeniom zajmującym się ochroną i upowszechnianiem wiedzy o Kresach. Za porządkowanie mogił Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów, cmentarzy wojennych żołnierzy Legionów i Armii Krajowej uhonorowano Lubelską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy, która prowadzi tę działalność od 2008 r. Wyróżnieniem uhonorowano także obchodzące w tym roku 35. rocznicę powołania Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Odbierając nagrodę, prezes Towarzystwa Adam Kiwacki powiedział, że jest to wyróżnienie dla kilkudziesięciu tysięcy działaczy Towarzystwa, którzy dbają o pamięć o Kresach. Również w latach osiemdziesiątych swoją działalność rozpoczynało Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich. „Działalność organizacji odgrywa ważną rolę w podtrzymywaniu wśród kolejnych pokoleń wygnańców kresowych świadomości pochodzenia ich przodków oraz znajomości dziejów i kultury ziem utraconych” – podkreślono w uzasadnieniu przyznania nagrody.

Instytut Pamięci Narodowej uhonorował także dwóch działaczy na rzecz pamięci o Kresach – Tomasza Kubę Kozłowskiego, autora cyklu spotkań „Opowieści z Kresów” w warszawskim Domu Spotkań z Historią i członka rady Instytutu Polonika, oraz Stanisława Szarzyńskiego, inicjatora budowy licznych pomników, organizatora rajdów rowerowych po Kresach i zbiórek na rzecz Polaków na Kresach. Specjalne wyróżnienie IPN przyznał dr. hab. Wojciechowi Drelicharzowi, pomysłodawcy inwentaryzacji inskrypcji na Kresach i redaktorowi serii „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie”. „To wyróżnienie dla całego grona studentów, którzy pod moim kierunkiem od momentu, gdy Ukraina szukała swojej tożsamości, jeździli na Kresy i zbierali okruchy pamięci po dawnej Polsce” – mówił laureat. Dodał, że poszukiwania „były wspaniałą szkołą polskości” dla kilku pokoleń historyków, którzy dziś są m.in. badaczami związanymi z Instytutem Pamięci Narodowej.

To piąta edycja nagród IPN. Honorowe wyróżnienie co roku otrzymują osoby, instytucje i organizacje społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej współczesnymi granicami. Laureaci nagrody wyłaniani są przez kapitułę nagrody „Semper Fidelis”, której przewodniczącym jest prezes IPN. Honorowy patronat nad tegoroczną uroczystością wręczenia nagród „Semper Fidelis” objął prezydent Andrzej Duda.

/tekst ze str. TVP 3 Warszawa/

IMG20231214204628  Zamek Królewski w Warszawie

FB_IMG_1702716389187    IMG20231215114300FB_IMG_1702809673627     FB_IMG_1702809680082  Prezes Adam Kiwacki po wręczeniu statuetki              Laureaci nagrody Semper Fidelis

FB_IMG_1702809693464     IMG20231215135228  FB_IMG_1702810917556    FB_IMG_1702810926487   IMG_20231215_214029    IMG_20231215_214036    IMG_20231215_214044       IMG20231215142705

=============================================================================