Walne Zebranie Członków 22. 02.2018 r.

W dniu 22 lutego 2018 roku, odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Opolu, na którym zatwierdzono sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej oddziału, a także udzielono Zarządowi absolutorium za rok 2017. Czeka nas kolejny rok pracy, a będzie to już 30 rok naszej działalności, rozpoczętej w listopadzie 1988. Ta nasza okrągła rocznica zbiega się w tym roku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także w listopadzie minie 100 rocznica zwycięskiej walki o Polski Lwów, w której zasłużyły się tak bardzo „Lwowskie Orlęta”. Będzie to dla nas ważny rok, pełen optymizmu i nadziei, że nasza działalność znajdzie kontynuatorów wśród młodszego pokolenia, do czego szczerze zachęcamy.

DSC03837 DSC03828 DSC03842 DSC03843 DSC03840 DSC03836