Laury Umiejętności i Kompetencji, Opole 12 stycznia 2018 r.

Miło nam poinformować, że Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu przyznała jak co roku laury dla liderów życia gospodarczego, samorządowego, a także przedsiębiorców  naszego regionu. W tym roku po raz pierwszy przyznano srebrne laury w Kategorii „Pro Publico Bono” i wśród osób którym przyznany został  „Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2017″ była  Pani  Irena Kalita Prezes Opolskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Uroczysta Gala na której wręczano te „Śląskie Wawrzyny” odbyła się 12 stycznia 2018 r. w Hali widowiskowej  „OKRĄGLAK” w Opolu, przy ul.Oleskiej. W części artystycznej z pięknym widowiskiem pt. „A to Polska właśnie” wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Pani Prezes Irena Kalita otrzymała to zaszczytne wyróżnienie za długoletnią działalność na rzecz zachowania pamięci o Kresach, oraz pielęgnowanie tradycji i kultury kresowej. Zarząd i członkowie Oddziału TMLiKPW w Opolu składają Pani Prezes serdeczne gratulacje i życzą wiele zdrowia oraz wytrwałości w swoich działaniach na rzecz Kresów.

609                       626    653               706   357