Prelekcja w WBP Opole, 28.09.2018 godz. 17.00

/28.09/ Spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich Oddział w Opolu

zapraszają na kolejną prezentację

Tomasza Kuby Kozłowskiego
z Domu Spotkań z Historią w Warszawie

„Nie tylko 11 listopada!
                                    Kresy w marszu ku Niepodległej”

28 września 2018,  godz. 17.00
czytelnia WBP, ul. Piastowska 18

100-lecie odzyskania Niepodległości to wyjątkowa okazja do przypomnienia niezwykle skomplikowanej i dramatycznej walki o włączenie w obręb odradzającego się w 1918 roku państwa polskiego ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W programie wieczoru opowieść o konflikcie polskich aspiracji terytorialnych z niepodległościowymi aspiracjami Litwinów, Białorusinów i Ukraińców; proklamowaniu Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej; wybuchu polsko-ukraińskiej wojny o Lwów i Galicję Wschodnią; powstaniu Samoobrony Litwy i Białorusi oraz walkach o Wilno toczonych na przełomie 1918 i 1919 roku. Spotkanie tradycyjnie ilustrowane będzie oryginalną ikonografią z epoki.

Tomasz Kuba Kozłowski, twórca i właściciel największej prywatnej, liczącej kilkadziesiąt tysięcy obiektów, kolekcji materiałów dotyczących Kresów, obejmującej druki zwarte, ciągłe i ulotne, kartografie, archiwalia, ikonografię, antyki, przedmioty codziennego użytku i pamiątki. Zbiór ten jest podstawą wystaw, albumów oraz materiałem ilustrującym „Opowieści z Kresów”. Autor cyklu oraz koordynator programu Warszawska Inicjatywa Kresowa w Domu Spotkań z Historią.