PODSUMOWANIE KONKURSU KRESOWEGO 25 MAJA 2018

Wyniki VIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

W dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej , powołanej przez Opolskiego Kuratora Oświaty, która dokonała oceny prac nadesłanych w ramach VIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich. W wyniku obrad komisja konkursowa ustaliła zwycięzców i wyróżnionych  w poszczególnych kategoriach konkursu.

Wręczenie nagród i dyplomów uczniom nagrodzonym odbędzie się podczas spotkania podsumowującego VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich RP w dniu 25 maja 2018 r. o godz.10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Opolu, ul. Licealna 3. Wyniki zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Kresy we wspomnieniach…   25 maja 2018 r.  I L. O. w Opolu

Pod takim tytułem odbyła się  25 maja 2018r. w naszej szkole konferencja popularnonaukowa. Konferencja ta wpisała się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mieliśmy okazję przypomnieć sobie historie kresowych miast i miasteczek oraz ludzi, którzy wnieśli wkład w budowę państwowości polskiej. Wysłuchaliśmy wykładów profesor Barbary Kubis – pracownika naukowego UO, przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej – dra Stanisława Antoniego Bogaczewicza i mgra Andrzeja Koziara, a także nauczyciela naszej szkoły dra Bartłomieja Janickiego. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli środowisk kresowych.

Konferencja uświetniona została występem artystycznym naszych uczniów. Zespół muzyczny wykonał znaną pieśń „Tylko we Lwowie”, mogliśmy także obejrzeć  fragment komedii „Włóczęgi”, czyli popularną parę Szczepcia i Tońcia – w role których wcielili się Leonard Żołędź i Jakub Nowak. Jakub Tyszecki z kolei zachwycił widownię swoim operowym głosem, wykonując „Kołysankę”.

W trakcie konferencji wręczone zostały także nagrody dla laureatów VIII Wojewódzkiego Konkursu o Kresach Wschodnich, którego organizatorem było Kuratorium Oświaty w Opolu.

Po uczcie duchowej nadszedł czas na ucztę kulinarną. Nasi goście zaproszeni zostali do „lwowskiej kawiarenki”, w którą przekształciła się jedna z sal szkolnych. Domowe wypieki, pyszna kawa, galeria lwowskich obrazów, lwowskie piosenki odtworzyły klimat kresowych kawiarenek.

Za ogromny wkład pracy dziękujemy grupie nauczycieli, która zaangażowała się w przygotowanie tejże konferencji:

Pani Renacie Kosytorz za oprawę muzyczną uroczystości i przygotowanie lwowskiej galerii,

Pani Agnieszce Pawelec i Pani Małgorzacie Balwierczak, za przygotowanie scenek artystycznych

z udziałem naszych uczniów, dzięki którym odtworzone zostało lwowskie radio i dzięki czemu przypomnieliśmy sobie charakterystyczną parę aktorską: Szczepcia i Tońcia,

Pani Małgorzacie Cyparskiej za oryginalność w wykonaniu zaproszeń na konferencję,

Pani Annie Trzebuniak za graficzne opracowanie zaproszeń i oprawę wizualną VIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich,

Panu Bartłomiejowi Janickiemu za niezwykły wykład poświęcony życiu kulturalno- artystycznemu Lwowa. Dzięki Państwa pracy efekt końcowy pozostawił niezapomniane wrażenia.

Zapraszamy do obejrzenia relacji w Kurierze Opolskim:

https://www.facebook.com/tvpopole/videos/1820545207966680/

tekst: Beata Primke