Nagroda Honorowa „ŚWIADEK HISTORII” przyznana przez IPN

 

swiadek_historii

21 marca 2019 r. o godz. 13.00 w Sali Kolumnowej im. Jerzego Woźniaka Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyła się uroczystość  wręczenia   Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w zakończonej pierwszej edycji tego wyróżnienia, przyznanego przez Wrocławski Oddział  Instytutu Pamięci Narodowej.

To wyróżnienie dla osób oraz instytucji z Dolnego Śląska zasłużonych w upamiętnianiu historii narodu polskiego.

Wśród laureatów tej nagrody znalazło się Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, o którym w wygłoszonej laudacji powiedziano :

„Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zostało założone 22 września 1988 r. Do głównych celów i zadań Stowarzyszenia należy zbieranie i propagowanie wiedzy o Lwowie i południowej części dawnych Kresów Wschodnich II RP. Swoją działalnością Towarzystwo obejmuje cały kraj posiada 57 oddziałów i klubów w różnych miastach Polski. Zrzesza zarówno byłych mieszkańców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, jak i sympatyków. Towarzystwo wydaje szereg publikacji dotyczących Kresów i ich mieszkańców. Prowadzi wiele akcji, nie tylko popularyzujących tematykę kresową, ale i mających na celu ochronę miejsc pamięci oraz niesienie pomocy dla Polaków pozostałych na Wschodzie.”

Nagroda została nadana na sztandar Towarzystwa. Głos w imieniu stowarzyszenia zabrał prezes Andrzej Kamiński.

89-256030  183810_h5BN_IMG_6886_83

Prezes towarzystwa Andrzej Kamiński podkreślił, że nagroda przyznana przez IPN ma szczególne znaczenie:

„Dziękuję , że zostaliśmy po 30 latach dostrzeżeni, co dobrze wróży na przyszłość, szczególnie naszym najmłodszym członkom.Liczę, ze resztki tych ludzi, którzy przyjechali z Kresów oraz ich wnukowie będą kontynuować nasze tradycje”