Festiwal Dziedzictwa Kresów w Lubaczowie

10716

Gmina Lubaczów we współpracy z Województwem Podkarpackim, przy wsparciu oddziału TMLiKPW w Lubaczowie  od sześciu lat organizuje Festiwal Dziedzictwa Kresów poświęcony dziedzictwu kulturowemu dawnych Kresów. Celem tej organizacji jest ochrona przed zapomnieniem historii, obrzędowości, tradycji kulturalnych, rzemieślniczych Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej oraz popularyzacja wiedzy i propagowanie „kultury pamięci” o Kresach. W ramach trwającego festiwalu tradycyjnie zorganizowano Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kresowych, które odbyło się w dniach 28-31 sierpnia br. Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kresowych organizowane jest w celu wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, można też porozmawiać o problemach , a także wypracować wnioski na przyszłość. Podnoszone w trakcie spotkania postulaty stanowią ważny drogowskaz w podejmowaniu działań na przyszłość na rzecz upowszechniania bogatego dorobku Kresów.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Konsulatu Polskiego we Lwowie, Parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Kresów w Lubaczowie, przedstawiciele Poloniki i polskich organizacji działających na Kresach, nauczyciele, przedstawiciele TMLiKPW z różnych oddziałów w Polsce, a także Zarząd Główny Towarzystwa, który zorganizował w Lubaczowie uroczyste posiedzenie ZG. Po zakończeniu spotkania w Miejskim Domu Kultury zebrani  uczestniczyli o godz. 18.00  na Rynku w Lubaczowie w wernisażu wystawy „Profesorowie Lwowscy. Zbrodnia nieosądzona” przygotowanej przez Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. O godz. 19.00 ponownie spotkali się w Miejskim Domu Kultury na koncercie dawnych pieśni ludowych pt. „Pieśni z Kresowych. Część osób miała okazję odwiedzić Muzeum Kresów w Lubaczowie, gdzie znajdują się cenne kresowe zbiory. W czasie Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Kresowych Wójt Gminy Lubaczów otrzymał najwyższe odznaczenie TMLiKPW, Złotą Odznakę za zasługi dla Towarzystwa, którą wręczył Prezes Zarządu Głównego TMLiKPW Adam Kiwacki. W niedzielę 31 sierpnia o godz. 12.45 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, gdzie znajduje się jedna z kopii obrazu MBŁ ze Lwowa , a przed obrazem modlił się papież  Jan Paweł II w czasie swej pielgrzymki  do Lubaczowa w 1991 roku, rozpoczęła się modlitwa. W sanktuarium  uczestniczył poczet sztandarowy Zarządu Głównego Towarzystwa, który po modlitwie wraz z wiernymi udał się do pobliskiej konkatedry pw. bł. Jakuba Strzemię. Tu została odprawiona uroczysta Msza Kresowa, a po Mszy św. złożono kwiaty pod tablicą poświęconą Polakom z Kresów Południowo-Wschodnich, ofiarom ludobójstwa, męczeństwa i wypędzeń dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1947.

l6 l1 l4 l8 10866 07L 10876 298036333_460687765646501_6640748374564174089_n IMG_20220803_211745 10776