2019-04-12-opole_katyn_foto_8

79 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ – 12 kwietnia 2019 Opole

 

2019-04-12-opole_katyn_foto_8

12 kwietnia 2019 r. na Cmentarzu Opole – Półwieś odbyła się uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę mordu dokonanego przez NKWD na polskich obywatelach – jeńcach wojennych uwięzionych w obozach w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku.

W wojewódzkich obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, przy pomniku „Golgota Wschodu” zgromadzili się przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, członkowie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, weterani i kombatanci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy miasta. Dowódcę Garnizonu Opole reprezentował zastępca dowódcy 10 Brygady Logistycznej pułkownik Wojciech Grzybowski.

Uroczystość, którą dowodził major Grzegorz Cyparski, rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego. Następnie głos zabrała prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Opolu Urszula Gabor, która przypomniała zebranym tragiczny los tysięcy jeńców – w tym polskich oficerów i funkcjonariuszy rozstrzelanych przez NKWD i pochowanych w masowych grobach w lasach Związku Sowieckiego. Wicewojewoda opolski Violetta Porowska oraz wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek w swoich przemówieniach podkreślali bestialstwo sowieckich zbrodni oraz rozmiar strat dla Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z fizyczną likwidacją polskich elit. Po modlitwie w intencji pomordowanych, której przewodniczył kapelan Stowarzyszenia Rodzina Katyńska ksiądz Rafał Bałamudzki, major Dariusz Chądziński odczytał Katyński Apel Poległych, a kompania honorowa z batalionu składowania 10 Brygady Logistycznej oddała salwę honorową. Uroczystości zakończyły się złożeniem przez delegacje wieńców iwiązanek kwiatów pod pomnikiem „Golgota Wschodu”.
Akcja rozstrzeliwania polskich jeńców rozpoczęła się w kwietniu 1940 roku i trwała do połowy maja. Los jeńców rozstrzygnięto w dniu 5 marca 1940 r. na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Przyjęto tam uchwałę nakazującą m.in. sprawę 14 700 jeńców wojennych i 11 tysięcy więźniów [...] rozpatrzyć w trybie specjalnym z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania.

Aby uczcić pamięć o zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz w innych miejscach kaźni, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 listopada 2007 r. ustanowił 13 kwietnia Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.